top home
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie:
Normalna szerokość 1024px Mniejsza szerokość 780px Większa szerokość 1152px Mobilna wersja forum


Pokaż wyniki jako: Posty Tematy Zaawansowane

Poprzedni temat «» Następny tematAga czy Ula?: Ulcia
Wiek: 42
Dołączył: 25 Kwi 2009
Posty: 3396
Skąd: Gdynia

Link do postu Wysłany: 2009-05-21, 21:43 Konflikt na linii Radwa?ski - Makarczyk !?

Turniej tenisistek rangi WTA Tour Premier I Pre Grand Slam - Warsaw Open (z pula nagród 600 tys. dol.) osi?gn?? faz? pó?fina?ów, ale wci?? nie cichn? echa zamieszania, a w?a?ciwie starcia "teamu Radwa?skich" - szczególnie Roberta Radwa?skiego - z dyrektorem imprezy Stefanem Makarczykiem.
Wszystko zacz??o si? w niedziel? po po?udniu, gdy Agnieszka Radwa?ska poinformowa?a organizatorów, ?e nie zagra w turnieju z powodu kontuzji pleców, a tak?e przedstawi?a zwolnienie wystawione przez lekarza WTA Tour, co pozwoli?o jej unikn?? zap?acenia regulaminowej kary za nieuzasadnion? absencj?.

Trener utalentowanych sióstr z Krakowa, Robert Radwa?ski, przedstawicielom trzech mediów przedstawi? te? w niedziel? na kortach Warszawianki swoje ?ale na organizatorów, którzy mieli si? nie wywi?za? z wcze?niejszych obietnic wyp?aty "startowego" (czyli gratyfikacji za sam przyjazd i start w imprezie), a jednocze?nie stosownymi premiami pozyskali najwi?ksze gwiazdy turnieju, m.in. Rosjank? Mari? Szarapow? i S?owaczk? Daniel? Hantuchov?.
Skutkiem tego spotkania by?y poniedzia?kowe publikacje i rozmowy z Radwa?skim w trzech dziennikach o ogólnopolskim zasi?gu, w których znalaz?y si? równie? wywiady z Makarczykiem, przedstawiaj?cym swoj? wersj? wydarze?.

Od tego momentu Robert Radwa?ski nie pojawi? si? na kortach Legii, Agnieszka w poniedzia?ek na konferencji prasowej zapewni?a o swoich problemach zdrowotnych, a tak?e odmówi?a jakichkolwiek komentarzy spekulacji i wzajemnych oskar?e?.

"Przed rokiem na Warszawiance turniej odbywa? si? w normalnych warunkach, z pe?nym zapleczem i stref? dla zawodniczek. Tutaj jest straszny ba?agan i prowizorka, a w tych warunkach mo?na co najwy?ej rozgrywa? turniej rangi ITF, a na pewno nie WTA Tour" - powiedzia?a Radwa?ska.

Te uwagi, cytowane przez liczne media, spowodowa?y reakcj? organizatorów, którzy konsekwentnie zaprzeczali jakoby wyp?acali zawodniczkom "startowe" za gr? w Warsaw Open, a tak?e krytyk? obiektu Legii przedstawili jako "zemst? Radwa?skich".

W czwartek nast?pi?a kolejna ods?ona sporu i do swoistego kontrataku przyst?pi? dyrektor turnieju Stefan Makarczyk, który na konferencji prasowej udost?pni? dziennikarzom tre?? maila Roberta Radwa?skiego, w którym ten napisa? m.in.: "Je?eli jedziesz do Madrytu na ?owy zawodniczek, to przecie? nie z pust? sakw?. Ale dla nas masz tylko dobre s?owo, ale dla innych masz na zach?t?. Pami?taj mo?emy w ka?dej chwili zg?osi? medikal. Oby? si? nie przeliczy? z kalkulacjami (...) w tej chwili mog? ci zagwarantowa? gr? tylko Uli".

"Wci?? nie zamkn?li?my bud?etu imprezy i troch? z obawami przygotowujemy si? do bilansu finansowego Warsaw Open. W tej sytuacji mog? zapewni?, ?e ?adna zawodniczka nie otrzyma?a od nas pieni?dzy za przyjazd do Warszawy i gr? w turnieju" -powiedzia? dziennikarzom Makarczyk.

PAP nie uda?o si? w czwartek skontaktowa? z Robertem Radwa?skim, który przed po?udniem z rodzin? polecia? do Pary?a na wielkoszlemowy Roland Garros. Trener krakowskich sióstr jednak dowiedzia? si? o przebiegu konferencji prasowej i odgra?a si? upublicznieniem innych maili z korespondencji z Makarczykiem.

Zapowiedzia? te? wydanie jeszcze przed wieczorem o?wiadczenia, ale tylko dla trzech wybranych mediów, których przedstawicieli zaprosi? w niedziel? na Warszawiank?.

Wiadomo, ?e przedmiotem sporu s? pieni?dze i to pewnie nie ma?e bior?c pod uwag?, ?e do?? kosztowne jest ?ci?gniecie na turnieje nie uwzgl?dnione w obowi?zkowych startach zawartych w kalendarzach tenisistek ze ?cis?ej ?wiatowej czo?ówki.

Jednocze?nie jednak panowie Radwa?ski i Makarczyk do?? swobodnie szafuj? okre?leniem "patriotyzm". Trener t?umaczy? wielokrotnie, ?e jego córki zawsze z ch?tnie b?d? gra? przed polsk? publiczno?ci? i ?e dumne s?, gdy maj? ku temu mo?liwo??. Natomiast dyrektor turnieju odwo?uje si? do tego s?owa wskazuj?c je jako swoist? powinno?? krakowskich tenisistek, które winny uwzgl?dni? trudno?ci organizatorów z dopi?ciem bud?etu.

Trudno zrozumie? cel tego zamieszania, a przede wszystkim faktu, ?e publicznie mówi si? o "startowym", co jeszcze niedawno by?o uznawane za jedn? z tajemnic "gentelman's agrement".

W dodatku jeszcze bardziej zaskakuje swoista podjazdowa wojna prowadzona przez obie strony, bowiem Radwa?ski po niedzielnym spotkaniu z trójk? dziennikarzy nie pojawi? si? ju? na kortach Legii. Nieformalnie jego miejsce w krze?le trenerskim zaj??a Agnieszka, radz?c podczas meczów m?odszej siostrze Urszuli, która odpad?a w 1/8 fina?u. Równie? czwartkowa konferencja prasowa zwo?ana zosta?a przez Makarczyka kilka godzin po tym, jak "team Radwa?skich" polecia? do Pary?a.

Wyja?nienie wzajemnych pretensji przez obydwu panów powinno chyba jednak nast?pi? w zaciszu gabinetu dyrektora turnieju, w cztery oczy, a nie za po?rednictwem mediów, w dodatku wybranych. Tym bardziej, ?e atmosfera wzajemnych pomówie? na d?ugo zostawi niesmak kibiców i negatywne opinie dotycz?ce rodziny Radwa?skich, ale i turnieju, którego przysz?o?? stoi pod du?ym znakiem zapytania.


Agnieszka i Urszula Radwa?ska
Masha Neuner  C'mon Maria, Vika, Aga!Aga czy Ula?: Robert
Wiek: 31
Dołączyła: 11 Kwi 2009
Posty: 2153
Skąd: Wallgau

Link do postu Wysłany: 2009-05-21, 21:49

Wstyd.... :-/ Radwa?scy zap?ac? pewnie ogromn? kar? za ten tekst o medical. Wychodzi na to, ?e oszukali.Those who belong at the top never forget their way back.
Cinek  Rewolucjo trwaj


Aga czy Ula?: Aga i Ula
Pomógł: 5 razy
Wiek: 29
Dołączył: 09 Kwi 2009
Posty: 21043
Skąd: Rybnik

Link do postu Wysłany: 2009-05-21, 22:34

To Makarczyk raczej za to odpowie i zap?aci kar? za publikacj? prywatnej korespondencji, bez pozwolenia autora. A takie co? w polskim prawie jest karalne.

Ale niemniej wszystko to zakr?cone jest.
Wydaje mi si?, ?e Aga ma t? kontuzje - ten plaster od Rzymu - wida? na zdj?ciach, s?aba 1 runda w Madrycie. To raczej nie wymy?lone, no zreszt? lekarz od WTA potwierdzi? kontuzj? i wyda? 'medical'.

Ja tam na sprawy poza kortowe nie patrze, bo mnie to nie interesuje. Dla mnie najwa?niejsza jest gra i to co na korcie.

Straci?em dzisiaj tylko szacunek do Polsatu Sport, który wykorzysta? sytuacj? i pojecha? po rodzinie Radwa?skich na wizji. Do tego Pan komentator czyta? na g?os kawa?ek listu. T? spraw? powinni chyba sobie wyja?ni? Makarczyk i Pan Robert, a nie ?eby by? rozg?os na ca?? Polsk?.

Nie jest wa?ne by by? lepszym ni? kto? inny, ale by by? lepszym ni? wczoraj.
"You don't have to be perfect, but you have to try hard. And I did all the time." - Elena Dementieva

Masha Neuner  C'mon Maria, Vika, Aga!Aga czy Ula?: Robert
Wiek: 31
Dołączyła: 11 Kwi 2009
Posty: 2153
Skąd: Wallgau

Link do postu Wysłany: 2009-05-21, 22:42

Cinek napisał/a:
To Makarczyk raczej za to odpowie i zap?aci kar? za publikacj? prywatnej korespondencji, bez pozwolenia autora. A takie co? w polskim prawie jest karalne.

To b?d? ju? dwie kary. Chyba, ?e papa Radwa?ski ujawni inne e-maile, to b?d? ju? trzy :-| I tak b?d? si? obrzuca? b?otem, a straci na tym tylko tenis sióstr.Those who belong at the top never forget their way back.
Cinek  Rewolucjo trwaj


Aga czy Ula?: Aga i Ula
Pomógł: 5 razy
Wiek: 29
Dołączył: 09 Kwi 2009
Posty: 21043
Skąd: Rybnik

Link do postu Wysłany: 2009-05-21, 22:57

Oby nie straci?. Dobrze, ?e Agnieszka powiedzia?a w jakim? wywiadzie, ?e si? w to nie miesza. I Dobrze. Niech si? skupi na tenisie. Przed ni? Pary?.

Nie jest wa?ne by by? lepszym ni? kto? inny, ale by by? lepszym ni? wczoraj.
"You don't have to be perfect, but you have to try hard. And I did all the time." - Elena Dementieva

MaRQs  Persona non grataAga czy Ula?: Tylko Aga!
Pomógł: 1 raz
Wiek: 31
Dołączył: 09 Kwi 2009
Posty: 6873
Skąd: Upper Silesia

Link do postu Wysłany: 2009-05-21, 22:57

Mnie tez ogolnie wali to co robi Agnieszka i jej ojciec, ja ich nie znam, wiec osadzac nie mam zamiaru. Lubie tenis Agnieszki i tyle.

Powiem tylko tyle, ze kiedys Isia by?a moj? ulubon? zawodniczka, ale od jakiegos czasu juz nie jest. I raczej nie bedzie.Aga czy Ula?: Ulcia
Wiek: 42
Dołączył: 25 Kwi 2009
Posty: 3396
Skąd: Gdynia

Link do postu Wysłany: 2009-05-22, 06:55

Dzi?kuje za wypowiedzi. Niemniej uwa?am, ?e gdzie rozdaj? pieni?dze, tam
toczy si? walka podjazdowa. Kazdy, ka?da widzi w tym swój interes !?


Agnieszka i Urszula Radwa?ska
MaRQs  Persona non grataAga czy Ula?: Tylko Aga!
Pomógł: 1 raz
Wiek: 31
Dołączył: 09 Kwi 2009
Posty: 6873
Skąd: Upper Silesia

Link do postu Wysłany: 2009-05-23, 22:55

Polsat wg mnie zachowa? si? skandalicznie. A Krzysio Wanio w szegolnosci. Panowie Tomaszewscy jako? ten sprawy wogole nie komentowali.

Cinek  Rewolucjo trwaj


Aga czy Ula?: Aga i Ula
Pomógł: 5 razy
Wiek: 29
Dołączył: 09 Kwi 2009
Posty: 21043
Skąd: Rybnik

Link do postu Wysłany: 2009-05-23, 23:05

Bo oni maj? swoj? klas?, nie pior? brudów, tylko skupiaj? si? na tenisie i za to im chwa?a.
A Wanio od zawsze nie lubi Radwa?skich, tak samo jak nie lubi ich ES, bo Radwa?scy krytykuj? komentatorów ES, za to co im mówi?, gdzie maj? gra?, co maj? robi? i jakiej by oni tenisistki nie zrobili perfekcyjnej, co by szlemy wygrywa?a. I ES ci?gle te? zachowuje si? nie fair. Na ich stronie ci?gle jakie? dziwne artyku?y, jeden by?, ?e Robert R. obstawia kase u bukmacherów jak gra?y siostry w Dubaju i Pan Robert ich za to pos?dzi? i b?dzie sprawa w s?dzie, za pisanie takich rzeczy o nim, a ten listy Pana Roberta te? jako pierwszy pojawi? si? na stronie ES i robili wielk? afer?.
Mi si? wydaje, ?e tak na prawd? to u nas sportowców niszcz? g?ównie media.

Nie jest wa?ne by by? lepszym ni? kto? inny, ale by by? lepszym ni? wczoraj.
"You don't have to be perfect, but you have to try hard. And I did all the time." - Elena Dementieva

piterus  <-po prostu Piotrek


Aga czy Ula?: Roma
Pomógł: 1 raz
Wiek: 25
Dołączył: 11 Kwi 2009
Posty: 7652
Skąd: lubelszczyzna

Link do postu Wysłany: 2009-05-24, 06:59

Nom ale np. p. Karol Stopa nie odnosi si? krytycznie do Agnieszki wr?cz przeciwnie broni jej przed onetowcami wi?c z deka Cinek ci? nie rozumiem o co ci chodzi z komentatorami
DORA  Aga czy Ula?: Justyna
Wiek: 33
Dołączyła: 14 Kwi 2009
Posty: 852
Skąd: Sianów :)

Link do postu Wysłany: 2009-05-24, 12:30

Przecie? to na onecie takie bzdury na temat ustawki meczu w Dubaju wymy?lali a nie na ES. Ja pami?tam jak Pan Stopa broni? sióstr i krytykowa? na antenie internautów za to. A po 2 na ES nikt nie steruje karier? Agi i Uli. Tam zawsze podkre?laj? "jak se po?cielisz, tak si? wy?pisz". Oni tylko wyra?aj? swoj? opinie na dany temat.


Cinek  Rewolucjo trwaj


Aga czy Ula?: Aga i Ula
Pomógł: 5 razy
Wiek: 29
Dołączył: 09 Kwi 2009
Posty: 21043
Skąd: Rybnik

Link do postu Wysłany: 2009-05-24, 12:37

Nie masz racji DORA.
Na eurosport.pl ostatnio ci?gle szukaj? sensacji. Podczas, gdy siostry gra?y mecz w Dubaju to pojawi? si? tam obszerny artyku? z jakimi? ?enuj?cymi stwierdzeniami, ?e Pan Radwa?ski ustali?, ?e ma wygra? Ula i postawi? u bukmachera na ni? pieni?dze i tak si? dorabia. Zreszt? tocz? si? w tej sprawie rozprawy w s?dzie.

Nie jest wa?ne by by? lepszym ni? kto? inny, ale by by? lepszym ni? wczoraj.
"You don't have to be perfect, but you have to try hard. And I did all the time." - Elena Dementieva

DORA  Aga czy Ula?: Justyna
Wiek: 33
Dołączyła: 14 Kwi 2009
Posty: 852
Skąd: Sianów :)

Link do postu Wysłany: 2009-05-24, 12:50

No bo oni zasugerowali si? onetem. Pewnie chodzi?o im o to ?e takie spekulacje chodz? na temat tego meczu. ?e ludzie doszukuj? si? 2 dna itd. Na pewna komentatorzy ES tak nie s?dz?. Ja tego nie czyta?am ale my?l? ?e tak jest.


Cinek  Rewolucjo trwaj


Aga czy Ula?: Aga i Ula
Pomógł: 5 razy
Wiek: 29
Dołączył: 09 Kwi 2009
Posty: 21043
Skąd: Rybnik

Link do postu Wysłany: 2009-05-24, 13:53

Komentatorzy ES tak nie s?dz?, ale pierwszy artyku? jaki pojawi? si? na ten temat to by? na eurosport.pl i to z ES s?dzi si? Radwa?ski.

Nie jest wa?ne by by? lepszym ni? kto? inny, ale by by? lepszym ni? wczoraj.
"You don't have to be perfect, but you have to try hard. And I did all the time." - Elena Dementieva

Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Tagi tematu: konflikt, linii, makarczyk, na, radwanski


Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Konflikt Agnieszki i Sharapovej
Aryman3 Dyskusje ogólne 14 2012-01-26, 17:22
Nadal
Brak nowych postów Warsaw Open: Makarczyk ujawnia poczt? z Szarapow?
Cinek Warszawa 2009 3 2009-05-26, 16:35
penyForum o kobiecym tenisie - WTAtenis.pl

Mobilna wersja forum