top home
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie:
Normalna szerokość 1024px Mniejsza szerokość 780px Większa szerokość 1152px Mobilna wersja forum


Pokaż wyniki jako: Posty Tematy Zaawansowane
Strona Główna » Tagi » do
Tematy oznaczone jako do
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Dyskuje na temat rankingu Urszuli do 2013 roku


Tutaj dyskutujemy na temat rankingu Urszuli: singlowego, deblowego.
43768 224

Punkty zaliczane do rankingu singlowego Agi


(4) Agnieszka Radwa?ska (POL) 6845

:: PUNKTY ZALICZANE do RANKINGU ::

:: <iframe width='765' height='135' src='http://www.tennis4wta.com/agnieszka-radwanska/rankingframe/'></iframe> ::

WSZYSTKIE TURNIEJE WIELKOSZLEMOWE:
1) Australian Open - 500 (QF)
2) Roland Garros - 160 (R3)
3) Wimbledon - 1400 (F)
4) US Open - 280 (R4)

WSZYSTKIE TURNIEJE PREMIER MANDATORY:
1) Indian Wells - 140 (R4)
2) Miami - 450 (SF)
3) Madrid - 450 (SF)
4) Beijing - 250 (QF)

2 NAJLEPSZE TURNIEJE PREMIER 5 (obowi?zkowe dla top20)
1) doha - 395 (SF)
2) Tokyo - 620 (F)

6 INNYCH NAJLPESZYCH WYNIKÓW
1) Auckland - 280 (W)
2) Sydney - 470 (W)
3) Brussels - 470 (W)
4) Montreal - 225 (QF)
5) Cincinnati - 225 (QF)
6) ...
11554 22

Nowe wymogi rang i obrazki do nich (!)


Na forum otrzymujemy rangi w zale?no?ci od ilo?ci napisanych postów:

Junior - minimum postów 0
ITF - minimum postów 300
International - minimum postów 750
Premier Series - minimum postów 1500
Premier 5 - minimum postów 2000
Premier Mandatory - minimum postów 2500
Wielki Szlem - minimum postów 3000

Rangi specjalne :

10396 13

Kulisy negocjacji, wielki tenis wraca do Polski


:: Cho? oficjalnie zostanie to og?oszone dopiero na konferencji prasowej w niedziel?, Eurosport.Onet.pl uzyska? ju? potwierdzenie u organizatorów, ?e po trzyletniej przerwie zostanie rozegrany w Polsce turniej z cyklu WTA. Trwaj? negocjacje, by zagra?a w nim pierwsza polska rakieta Agnieszka Radwa?ska.

- Zgadza si?, od 8 do 14 kwietnia gramy w Katowicach - potwierdza w rozmowie z Eurosport.Onet.pl Remigiusz Trawi?ski z agencji SOS Music, której powierzono organizacj? turnieju.

W prowizorycznym kalendarzu na przysz?y sezon na oficjalnej stronie internetowej WTA co prawda jeszcze nie ma polskiej imprezy, ale jest ju? pewne, ?e Katowice wskakuj? do tej rozpiski kosztem Kopenhagi.

W stolicy Danii panie rywalizowa?y przez trzy lata. Turniej zorganizowany by? dla Caroline Wozniacki, która wygra?a tam dwie edycje, a w tym roku przegra?a w finale z Angelique Kerber. Jego formu?a si? wyczerpa?a, dlatego w napi?tym do granic mo?liwo?ci kalendarzu WTA zrobi?o si? ...
8353 30

Kobiety powinny gra? do trzech wygranych setów?


:: Najlepsza polska tenisistka we wtorek ze starsz? z sióstr Williams przegra?a w ?wier?finale Wimbledonu. Przegra?a bez walki: 1:6, 2:6. Jednak Agnieszka Radwa?ska twierdzi, ?e ju? wie, jak pokona? Venus. "To jest mo?liwe, je?li b?dziemy gra? tak jak m??czy?ni: do trzech wygranych setów" - mówi "Isia".

"W meczu do dwóch wygranych setów nie mam z ni? szans" - otwarcie przyznaje Agnieszka Radwa?ska. "Venus mog?aby si? zaci?? tylko wówczas, gdyby?my gra?y w systemie best-of-five, czyli do trzech wygranych partii. Na takim dystansie na pewno zacz??aby si? cz??ciej myli?" - przewiduje.
Odchodz?cy szef WTA Larry Scott twierdzi, ?e kobiety s? gotowe na wprowadzenie d?u?szych spotka? w Wielkich Szlemach. Podnios?y si? bowiem g?osy, ?e skoro panuje równouprawnienie finansowe i w Australian Open, Rolandzie Garrosie, Wimbledonie oraz US Open panie zarabiaj? tyle samo co m??czy?ni, powinny rozgrywa? d?u?sze mecze.

"Generalnie jestem przeciwko temu rozwi?zaniu, ale nowe ...
6856 19

Punkty zaliczane do rankingu singlowego Uli


(31) Urszula Radwa?ska (POL) 1565

:: PUNKTY ZALICZANE do RANKINGU ::

:: <iframe width='765' height='135' src='http://www.tennis4wta.com/urszula-radwanska/rankingframe/'></iframe> ::

WSZYSTKIE TURNIEJE WIELKOSZLEMOWE:
1) Australian Open - 5 (R1)
2) Roland Garros - 100 (R2)
3) Wimbledon - 5 (R1)
4) US Open - 5 (R1)

TURNIEJE PREMIER MANDATORY:
1) Indian Wells - 18.03.2013 - 140 (R4)
2) Miami - 01.04.2013 - 50 (R2)
3) Beijing - 5 (R1)

INNE NAJLPESZE WYNIKI
1) doha - 125 (R3)
2) Brussels - 140 (QF + Q)
3) 's-Hertogenbosch - 210 (F + Q)
4) Stanford - 120 (QF)
5) San Diego - 120 (QF)
6) Cincinnati - 155 (R3 + Q)
7) Tashkent - 130 (SF)
8) Guangzhou - 130 (SF)
9) Tokyo - ...
6703 9

Id? ze swoj? matematyk? do domu! - o k?ótni


:: Po nerwowej ko?cówce pierwszej partii, w której nasza tenisistka obroni?a siedem setboli, Agnieszka straci?a nad sob? kontrol? i na oczach wszystkich pok?óci?a z ojcem.

Zacz??o si? od tego, ?e trener Robert Radwa?ski wylicza? córce pope?niane b??dy. Dyskretnie, cicho, tak, ?e prawie nikt tego nie s?ysza?. Niestety Isia si? zdenerwowa?a i wda?a si? w polemik?. Zacz??o si? niewinnie, od „zamknij si?, id? ze swoj? matematyk? do domu, wyjd? st?d", pó?niej by?o ostrzej „sp........, rozumiesz - sp.......!". Wszystkim zrobi?o si? g?upio, a z trybun zaj?cie obserwowali mi?dzy innymi prezes PZT Jacek Kse? oraz dyrektor Polsat Warsaw Open Stefan Makarczyk.


Za moment krakowianka w?cieka?a si? tak?e na siebie. Po nieudanym zagraniu wysycza?a: „i w p.... w plandek?". Gdy wyrzuci?a z siebie z?e emocje, zacz??a gra? znacznie lepiej. Oby uda?o jej si? odrobi? straty... ::

onet.pl
6475 25

Isia, przyjed? do mnie!


:: Johan Kriek (51 l.), jeden z najlepszych tenisistów lat 70. i 80. Teraz razem z polsk? narzeczon? Dag? Mrozek Sellers otwiera wart? miliony dolarów akademi? sportow?. I zaprasza do niej Agnieszk? Radwa?sk? (20 l.). Kiedy Kriek w 1981 i 1982 roku wygrywa? wielkoszlemowe Australian Open, Agnieszki nie by?o jeszcze na ?wiecie. Teraz Amerykanin zaprasza Isi? do trenowania w jego akademii na Florydzie.

- Rozpoczynamy budow?, mamy ju? skompletowany bud?et na poziomie 600 milionów dolarów - mówi "Super Expressowi" Johan Kriek. - Za rok b?d? móg? zaprosi? pierwszych sportowców. By?bym dumny, gdyby Agnieszka zechcia?a u mnie trenowa?.

Kriek jest pod wra?eniem gry Polki, ogl?da? jej mecze na kortach Wimbledonu. - Agnieszka doskonale si? porusza po korcie i jest niezwykle inteligentna - podkre?la. - Je?li poprawi drugi serwis, b?dzie w stanie doj?? dalej ni? do ?wier?fina?u turnieju wielkoszlemowego. ::

se.pl
...
5140 11

Siostry Radwa?skie odbieraj? klucze do mieszkania


W poniedzia?ek, 13 wrze?nia, siostry Agnieszka i Urszula Radwa?skie, odbieraj? klucze do nowego mieszkania - informuje "Dziennik Polski".

- Kupi?y?my z siostr? apartament niedaleko od rodziców. Troch? czasu zajmie nam urz?dzenie go, a chcia?y?my si? wprowadzi? jeszcze w tym roku - powiedzia?a Agnieszka Radwa?ska w rozmowie z Agnieszk? Bialik.

- Wszystko jest ju? gotowe, ale musimy kupi? meble. Gust mamy z Ul? podobny, wi?c nie powinno by? problemów. B?dzie urz?dzone nowocze?nie, zero antyków. Nie jest tak du?e, jak sobie wymarzy?am, ale na ostatnim pi?trze z du?ym tarasem. Chcia?y?my oko?o 200 metrów, ale takich mieszka? w Krakowie si? nie buduje - doda?a.
4996 2
4993 8

Klejbanowa wygra?a z rakiem i chcia?aby wróci? do tenisa


:: Jednej z czo?owych rosyjskich tenisistek m?odego pokolenia Alisie Klejbanowej uda?o si? wygra? najwa?niejszy pojedynek w ?yciu - walk? z rzadkim nowotworem. Zawodniczka czeka na wyniki ostatnich testów oraz bada? i od nich uzale?nia termin powrotu do sportu.

- Kiedy otrzymam ostateczne wyniki lec? do Stanów Zjednoczonych, by rozpocz?? treningi w ciep?ym klimacie - powiedzia?a Klejbanowa w rozmowie z jednym z tenisowych portali.

15 lipca w dniu 22. urodzin poinformowa?a, ?e walczy z chorob? nowotworow? uk?adu ch?onnego zwan? ch?oniakiem Hodgkina b?d? ziarnic? z?o?liw?.

Po raz ostatni wyst?pi?a w turnieju w Rzymie na pocz?tku maja. Pochodz?ca z Moskwy zawodniczka w lutym minionego roku zajmowa?a najwy?sze, 20. miejsce w karierze w rankingu WTA. Trzykrotnie zdoby?a wielkoszlemowy tytu? w grze podwójnej w?ród juniorek - w Wimbledonie w latach 2003 i 2006 oraz US Open 2005 z Nikol? Frankov?. ::

zrodlo: eurosport.pl
4969 14

Radwa?ska ?le przygotowuje si? do US Open?


:: Wielkoszlemowy turniej US Open rozpocznie si? ju? 27 sierpnia, wtedy te? Agnieszka Radwa?ska po raz kolejny rozpocznie walk? o pierwsze zwyci?stwo w turnieju Wielkiego Szlema. "Przegl?d Sportowy" alarmuje jednak, ?e o jakikolwiek dobry wynik w tym roku mo?e by? bardzo trudno i to nie ze wzgl?du na wysok? form? rywalek. Zdaniem gazety winna jest sama Radwa?ska, która zamiast odpocz?? i spokojnie przygotowywa? si? do US Open "jak oszala?a p?dzi z turnieju na turniej".

Radwa?ska trzech poprzednich edycji rozgrywek na kortach Flushing Meadows na pewno nie zaliczy do udanych. Polka za ka?dym razem nie zdo?a?a przebrn?? drugiej rundy, a z turnieju wyrzuca?y j? znacznie ni?ej notowane rywalki.

Zdaniem Katarzyny Nowak, kiedy? najlepszej polskiej tenisistki, która wypowiada si? na ?amach "Przegl?du Sportowego", w tym roku mo?e by? podobnie. - Agnieszka teoretycznie ma obecnie szans? na zostanie numerem jeden, lecz nie gra nawet jak numer dziesi?ty. ...
4807 13

Urszula Radwa?ska: nie do ko?ca wiadomo, co mi jest


:: Urszula Radwa?ska skorzysta?a ze specjalnej opcji "zamro?enia" rankingu. Tak robi? tenisistki, które spodziewaj? si? d?u?szej przerwy w grze. - Nie do ko?ca wiadomo, co mi jest. Nie umiem powiedzie? na pewno, kiedy wróc? na kort. T?skni? za tenisem - przyzna?a druga rakieta Polski.

M?odsz? Radwa?sk? od dawna bol? plecy. - Jest tak ju? od kilku lat. do niedawna wydawa?o si?, ?e to nic powa?nego. Niestety ból si? nasili?. Po raz pierwszy chyba podczas zesz?orocznego US Open. do tej pory gra?am na ?rodkach przeciwbólowych. My?la?am, ?e mi przejdzie, ?e to zwyk?e przeci??enie. Chyba za pó?no zareagowa?am - wyt?umaczy?a.

Co dok?adnie jej dolega? Robert Radwa?ski podczas zako?czonego niedawno Australian Open poinformowa? o rysie, która mia?a pojawi? si? na jednym z kr?gów kr?gos?upa córki. Problem w tym, ?e to nie musi by? przyczyna bólu.

W poniedzia?ek w Krakowie tenisistka przesz?a badania, które nie ...
4729 8

Mecze tenisowe do pobrania


http://www.tennis4you.com/forum/index.php?board=18.0
4729 2

M?ody Tomaszewski do domu!!


Tenis. Polski Zwi?zek Tenisa: Jeste?my dumni z ?ukasza Kubota. Nie ma mowy o wstydzie

?ukasz Kubot odpad? w II rundzie presti?owego Wimbledonu. Polak przegra? po zaci?tym meczu z Niemcem Phililppem Petzschnerem, któremu uleg? 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 2:6. Pi?ciosetowy pojedynek Polaka transmitowa?a stacja Polsat. Po ostatniej pi?ce komentator zako?czy? mecz s?owami: "?ukasz Kubot przyniós? wstyd polskiemu tenisowi ".

Inaczej sytuacj? postrzega Polski Zwi?zek Tenisa, który na swojej stronie internetowej wyda? o?wiadczenie w tej sprawie.

?ukasz, jeste?my z Ciebie dumni!
Dramatyczny i trwaj?cy pi?? setów mecz ?ukasza Kubota z Niemcem Philippem Petzschnerem w II r. Wimbledonu 2010 zako?czy? si? przegran? Polaka. Komentator stacji Polsat, która relacjonowa?a pojedynek od pierwszej do ostatniej pi?ki, podsumowuj?c spotkanie o?wiadczy?, ?e „?ukasz Kubot przyniós? wstyd polskiemu tenisowi…”

Ocena ta jest jawnie niesprawiedliwa i w ra??cy sposób rozmija si? ze stanem faktycznym, jaki ...
4588 5

ATP Costa do Sauipe 2011


LISTA STARTOWA:

1 Almagro, Nicolas ESP 15
2 Montanes, Albert ESP 25
3 Ferrero, Juan Carlos ESP 29
4 Bellucci, Thomaz BRA 31
5 Chela, Juan Ignacio ARG 38
6 Starace, Potito ITA 47
7 dolgopolov, Alexandr UKR 48
8 Robredo, Tommy ESP 50
9 Hanescu, Victor ROU 51
10 Fognini, Fabio ITA 55
11 Gimeno-Traver, Daniel ESP 56
12 Cuevas, Pablo URU 63
13 Giraldo, Santiago COL 64
14 Berlocq, Carlos ARG 66
15 Kubot, Lukasz POL 70
16 Andujar, Pablo ESP 71
17 Riba, Pere ESP 72
18 Schwank, Eduardo ARG 74
19 Mello, Ricardo BRA 76
20 (SE)
21 (SE)
22 (Q)
23 (Q)
24 (Q)
25 (Q)
26 (WC)
...
4378 14

Droga Agnieszki do fina?u Wimbledonu 2012


http://2012.wimbledon.com/en_GB/interactive/multimedia.html?id=9pN3BiNTphlejxn39QjLPnBGysHaO2Gf
4321 0

Radwa?ska nominowana do Fed Cup Heart Awards!


:: Agnieszka Radwa?ska znalaz?a si? w?ród w?skiej grupy nominowanych do nagrody Fed Cup Heart Awards. Zwyci??czynie poznamy 16 kwietnia. Nagrod? jest mo?liwo?? wskazania organizacji charytatywnej, na któr? przeznaczona zostanie dotacja!

Nominacje s? w czterech kategoriach, w zale?no?ci od stref rozgrywkowych Fed Cup. Z obu Grup ?wiatowych nominowane s? ??cznie cztery tenisistki, za? z poszczególnych stref kontynentalnych po dwie przedstawicielki.

Agnieszka Radwa?ska rywalizowa? b?dzie o wyró?nienie wraz z Brytyjk? Heather Watson. Obie tenisistki gra?y w turnieju I Grupy euro-afryka?skiej w izraelskim Ejlacie.

Wyboru zawodniczek dokona?o jury, na czele z prezydentem ITF – Francesco Ricci Bittim, a tak?e by?ymi zawodniczkami oraz przedstawicielami ?wiatowych mediów. G?osowanie odbywa si? na stronie FedCupu (tutaj - http://www.fedcup.com/en/misc/heart-award.aspx) i trwa? b?dzie do 29 marca. Zwyci?zcy og?oszeni zostan?16 kwietnia, za? symboliczne wyró?nienia zostan? przyznane podczas spotka? dru?ynowych kobiet, w dniach 20-21 kwietnia.

- Przyznawane od pi?ciu ...
4237 4

Izraelscy kibice do sióstr Radwa?skich: Katolickie s..i


:: W czasie meczu z Izraelem w Grupie I Strefy Euroafryka?skiej polski debel sióstr Radwa?skich by? wyzywany przez izraelskich kibiców. Otrzymali?my informacj?, ?e pod adresem tenisistek krzyczano: „Katolickie s...i!”. Media na ten temat milcz?, jednak nam uda?o si? uzyska? potwierdzenie informacji o skandalicznym zachowaniu kibiców u jednego z cz?onków polskiej ekipy tenisowej. Dyskusja na ten temat toczona jest nawet na oficjalnym profilu Agnieszki Radwa?skiej na Facebooku.

Agnieszka i Urszula Radwa?skie doprowadzi?y do zwyci?stwa Polski 2:1 w meczu grupy C, pewnie pokonuj?c gospodynie turnieju Juli? Glushko i Shahar Peer 4:6, 6:3, 6:4. Wed?ug relacji internautów, którzy ogl?dali mecz, polskie tenisistki by?y l?one przez siedz?cych na trybunach kibiców.

O ca?ej sprawie milcz? media, które zastanawiaj? si? tylko, dlaczego na trwaj?cej zaledwie kilkadziesi?t sekund konferencji prasowej polskie tenisistki wraz z opiekunem siedzia?y z „kwa?nymi minami” i udziela?y jedynie „kilku zdawkowych odpowiedzi”.

Jak dowiedzia? si? ...
4165 5

Do czego jest zdolna Urszula Radwa?ska 2.0


:: Urszula Radwa?ska na wielkim szlemie nigdy nie wygra?a dwóch meczów. A dlaczego nie mia?aby zrobi? tego teraz? Pojedynek m?odszej z sióstr Radwa?skich z 31. na ?wiecie Zarin? Dijas w poniedzia?ek trzeci w kolejno?ci na korcie numer 7, czyli oko?o godziny 5 rano czasu polskiego.

24-letnia krakowianka trafi?a najgorzej ze wszystkich Polaków. do rozstawionej z numerem 6 Agnieszki dolosowano 34. w rankingu Kurumi Nar?, Jerzemu Janowiczowi w niedziel? odpad? kontuzjowany mistrz US Open z 2009 roku Juan Martin del Potro, w zwi?zku z czym zmierzy si? z zaledwie z japo?skim lucky loserem z drugiej setki Hiroki Moriy?.

Tymczasem Zarina Dijas przez zachodnie media uwa?ana jest jako prospect, czyli zawodniczk? dobrze rokuj?c?. M?odsza od Urszuli o trzy lata Kazaszka przed rozpocz?ciem Australian Open awansowa?a na najwy?sze w karierze 31. miejsce. To rejony bardzo dobrze znane m?odszej z Radwa?skich. W 2012 roku Urszula by?a na 29. ...
4141 5

Na lotnisku przed wylotem do Australii


Na lotnisku przed wylotem do Australii
8-)
3994 0

Radwa?skiej siedem kroków do raju


:: Wi?kszo?? Polaków nie zna si? na tenisie. Ale b?d? si? zna? niebawem. To sprawka Agnieszki Radwa?skiej, która w krótkim czasie trafi?a do tenisowej elity.

Krok pierwszy
Zwyk?a sze?ciolatka ledwo ud?wignie rakiet? tenisow?. Tortur? by?oby dla niej bieganie po korcie. Ale nie dla Agnieszki Radwa?skiej. W 1995 roku w niemieckim Gronau – gdzie jej ojciec pracowa? jako trener – wygrywa swój pierwszy turniej. Co z tego, ?e rywalkami s? inne dzieci, w tym jej czteroletnia siostra Urszula? Smaku zwyci?stwa si? nie zapomina.
Zaraz potem Radwa?scy wracaj? do Polski. Pod okiem ojca ?ycie sióstr toczy si? wed?ug rytmu, którego nie pozazdro?ci?oby im ?adne dziecko: szko?a – trening – szko?a – czasem turniej.

Krok drugi
Na koniec roku 2004 Agnieszk? mo?na ju? znale?? w rankingu najlepszych tenisistek ?wiata. Na 941. pozycji. Na tyle odleg?ej, by nie wzbudza? emocji w komentatorach sportowych, i na ...
3988 9

Robert Radwa?ski wybiera si? do Stambu?u


:: Robert Radwa?ski b?dzie towarzyszy? córce Agnieszce w trakcie turnieju Masters w Turcji.

- Lec? do Stambu?u - powiedzia? Dziennikowi Polskiemu, ojciec najlepszej polskiej tenisisty. - Chcia?bym je?dzi? na wi?cej turniejów. Niestety, nie pozwala mi na to sytuacja rodzinna. W Krakowie nadal trenuj? z córkami. Jestem na bie??co ze wszystkim, co si? dzieje w tenisowym ?wiecie.

Agnieszka polecia?a ju? do Turcji z Tomaszem Wiktorowskim i Dawidem Celtem. Losowanie grup odb?dzie si? w niedziel?. Pierwsze pojedynki zostan? rozegrane we wtorek.

Radwa?ski zabra? te? g?os w sprawie post?pów m?odszej z krakowskich sióstr.

- Urszula wydoro?la?a. Ju? nie denerwuje si? na korcie, jak to kiedy? bywa?o. Jest spokojniejsza, jej gra sta?a si? bardziej wszechstronna. Od dawna mówi?em, ?e sta? j? na miejsce w czo?owej dziesi?tce rankingu ?wiatowego i podtrzymuj? to. Z jej si?? gry spokojnie mo?e zaj?? bardzo daleko ...
3868 2

Davenport: przysz?o?? nale?y do Radwa?skiej


:: Agnieszka Radwa?ska po?egna?a si? z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem ju? w IV rundzie. Mimo tego, doskona?a przed laty tenisistka Lindsay Davenport uwa?a, ?e w przysz?o?ci Polk? czeka wielka kariera.

- do niej nale?y przysz?o?? - odpowiedzia?a na pytanie, czy kiedy? Radwa?ska mo?e wygra? Rolanda Garrosa. - Po tegorocznych wynikach wida?, ?e w?a?ciwie ka?da z dziewczyn mo?e wygra? - doda?a jednak.

Zdaniem Amerykanki, która w karierze wygra?a 55 turniejów (trzy wielkoszlemowe), Agnieszka Radwa?ska ma w?a?ciwie tylko jedn? wad?. - Brakuje jej mocy. Czasami ma doskona?? sytuacj? do ataku, a nie jest w stanie przyspieszy? na tyle, by sko?czy? wymian? czy zmusi? przeciwniczk? do b??du. Nawet je?li wszystko widzi i wybiera na korcie najlepsze w danej sytuacji rozwi?zanie - powiedzia?a. ::

sport.pl
3850 5

Po Pucharze Krelma wypad do Los Angeles, a potem wakacje


:: Urszula Radwa?ska (WTA 30) zmierzy si? w ?rod? w drugiej rundzie Kremlin Cup z by?? liderk? ?wiatowego rankingu Karolin? Wo?niack?. Spotkanie powinno rozpocz?? si? o 18.30 polskiego czasu. Bezpo?rednia transmisja w Eurosporcie!


Teraz przed Urszul? zdecydowanie trudniejsze zadanie. W drugiej rundzie czeka j? bowiem starcie z rozstawion? z numerem trzecim Karolin? Wo?niack?. Dla Dunki polskiego pochodzenia b?dzie to premierowa potyczka w Kremlin Cup 2012, poniewa? w pierwszej rundzie mia?a wolny los.

- Mierzy?am z ni? w kwietniu tego roku, wi?c mniej wi?cej znam jej gr?. Ona jest niesamowit? tenisistk?, a poza kortem ?wietn? kole?ank?. Podczas turniejów sp?dzamy wspólnie sporo czasu, chodzimy na kolacje i do sklepów. Bardzo mi?e jest to, ?e porozumiewamy si? w j?zyku polskim. To b?dzie trudny mecz, ale kiedy jestem na korcie nie my?l? o tym, kto jest po drugiej stronie siatki - czy to mój przyjaciel, czy ...
3838 0Forum o kobiecym tenisie - WTAtenis.pl

Mobilna wersja forum