top home
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie:
Normalna szerokość 1024px Mniejsza szerokość 780px Większa szerokość 1152px Mobilna wersja forum


Pokaż wyniki jako: Posty Tematy Zaawansowane
Strona Główna » Tagi » mozna
Podobne tagi tematów
mozna

Tematy oznaczone jako mozna
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Lista meczy sióstr, które mo?na zdoby?


Na TF jest u?ytkownik giovane, który ma pot??n? baz? meczy i poprosi?em go aby udost?pni? list? meczy sióstr Radwa?skich, które posiada. Oto link do nich:

- http://www.megaupload.com/?d=0M0XT749

Wybierzmy te mecze, które s? najbardziej warte uwagi - i podam mu ich liste - i w ramach mo?lio?ci czasowych wrzuci je on do Internetu :).
4600 3

Agnieszka Radwa?ska: Polaków nie mo?na wyleczy? z nienawi?ci


:: Agnieszka Radwa?ska otwarta jak nigdy. W szczerej rozmowie z Bartoszem G?biczem z "Przegl?du Sportowego" pi?ta rakieta ?wiata przyzna?a, ?e nie podoba jej si? mentalno?? Polaków, którzy zamiast cieszy? si? z jej sukcesów, nieustannie j? krytykuj?.

- W Polsce nie wyleczy si? ludzi z nienawi?ci. Na ni? chyba brakuje lekarstwa. Mówi? o wszystkim, nie tylko o sobie. ?yjemy w takim, a nie innym kraju. Cho?bym nie wiadomo co robi?a, i tak pewnej grupy do siebie nie przekonam. Ci ludzie zawsze b?d? na nie! Mentalno?ci Polaków z dnia na dzie? nikt niestety nie zmieni, pod tym wzgl?dem pozostajemy w tyle w porównaniu z innymi narodami. W miejscach, gdzie bywam, wyst?puj? zupe?nie inne relacje. Dzieli nas przepa??. Tylko co ja mog?? Nigdy nie zrobi?am przecie? nic z?ego - oznajmi?a najlepsza polska tenisistka.

- W Polsce tak ju? jest, ?e wszystko musi by? kontrowersyjne. Nazywam to schematem ...
4276 3

Radwa?ski: Nie mo?na by?o bardziej zawali?


:: Robert Radwa?ski by? bardzo rozczarowany zmarnowanymi okazjami Agnieszki na wygranie seta, a nawet meczu. - Musz? zada? sobie retoryczne pytanie. Czy mo?na zawali? bardziej mecz ni? dzi? uczyni?a to Agnieszka? Nie mo?na - komentowa? kilka minut po spotkaniu. Radwa?ska uleg?a Marii Szarapowej 6:7(4) 5:7.

Polka prowadzi?a w obu setach. W pierwszej partii wygrywa?a 4:1 i mia?a dwie kolejne pi?ki na prze?amanie Szarapowej. Mimo to, parti? przegra?a. Drugi set tak?e móg?, a nawet powinien zako?czy? si? zwyci?stwem Polki. Radwa?ska wygrywa?a 5:3, nie wykorzysta?a dwóch pi?ek setowych przy podaniu rywalki, by po zmianie stron wypu?ci? z r?k prowadzenie 40:0 przy w?asnym podaniu. Rosjanka obroni?a trzy kolejne setbole (w sumie pi??) i nie da?a ju? Polce ?adnych szans.

Bardzo rozgoryczony by? po spotkaniu ojciec tenisistki Robert Radwa?ski. - Musz? zada? sobie retoryczne pytanie. Czy mo?na zawali? bardziej mecz ni? dzi? uczyni?a to Agnieszka? Nie mo?na ...
3142 6

Urszul? Radwa?sk? b?dzie mo?na ?ci?gn?? na telefon komórkowy


:: Firma Emediastar przygotowuje aplikacj? na telefony komórkowe, której bohaterk? b?dzie tenisistka z Krakowa.

Na razie nie wiadomo zbyt du?o. M?odsza z sióstr Radwa??kich na oficjalnej stronie Emediastaru zostawi?a dla fanów nied?ug? informacj?: "Szanowni kibice! chcia?abym podzieli? si? z Wami informacj?, ?e razem z firma Emediastar w przysz?ym roku uka?e si? aplikacja, któr? b?dziecie mogli ?ci?gn?? sobie na telefon. B?dzie ona ukazywa?a moje ?ycie na korcie i poza nim. Ta aplikacja powstaje z my?l? o Was, aby?cie mogli bli?ej mnie pozna? i ?ledzi? moja karier?. Zach?cam wszystkich do ?ci?gni?cia jej na swoje telefony i mam nadziej?. ?e b?dzie si? Wam podoba?o".

Niedawno Radwa?ska odpad?a z turnieju w Moskwie, gdzie w II rundzie przegra?a z Karolin? Wo?niack?. ::

sport.pl
2830 0

Agnieszka Radwa?ska: Z Na Li nie mo?na zagra? ?rednio


- Kluczowe do wygranej by?o to, ?e nie straci?am swojego serwisu - powiedzia?a po wygranej w IV rundzie Australian Open Agnieszka Radwa?ska. Polka pokona?a 6:2, 6:4 Serbk? An? Ivanovi?. W ?wier?finale w nocy z poniedzia?ku na wtorek zmierzy si? z Chink? Na Li.


- Ana gra?a agresywnie, odgrywa?a ?wietne pó?woleje. Kluczowe do wygranej by?o to, ?e nie straci?am swojego serwisu - powiedzia?a po meczu w Serbk? Polka. - Ivanovi? ma tu dobry doping, ale na korcie tego nie odczuwa?am. Czu?am, ?e okrzyki trybun by?y podzielone pó? na pó?. - doda?a.Kolejna rywalka Radwa?skiej jest w turnieju rozstawiona z numerem 6 (Polka gra z "czwórk?"). Chinka przegra?a z ni? w pó?finale niedawnego turnieju w Sydney. - Na Li nie schodzi nigdy z pewnego poziomu. Nie mo?na zagra? ?rednio, ?eby z ni? wygra?. Wygran? trzeba wybiega? i wym?czy? - twierdzi ...
2791 0

Wiktorowski: Navratilovej nie mo?na wej?? na g?ow?


http://sport.tvp.pl/18066166/wiktorowski-navratilovej-nie-mozna-wejsc-na-glowe
2650 0

"Radwa?ska ma z?aman? ma?? kostk? palca, ale mo?na z ty


Najlepsza obecnie polska tenisistka Agnieszka Radwa?ska od kilku tygodni zmaga si? z kontuzj? lewej stopy. Doktor Mariusz Bonczar, który operowa? jej d?o? w listopadzie twierdzi, ?e nowy uraz to skutek przeci??e? zwi?zanych z gr?.

- S? to typowe przeci??eniowe zmiany, normalna rzecz u czynnych sportowców. Dok?adnie jest to z?amana ma?a kostka palca. W powszechnej opinii z?amanie kojarzy si? z czym? powa?nym, ale w tym przypadku to jest uraz, z którym mo?na normalnie ?y? i funkcjonowa?. Jest to uci??liwe dla sportowców, bo u nich obci??enie nogi w czasie gry jest o wiele wi?ksze, ni? przy codziennych czynno?ciach - powiedzia? Bonczar.

- W?a?ciwie z tym urazem Agnieszka zmaga si? od kilku tygodni, walcz?c przy okazji z cz?sto pojawiaj?cym si? bólem. Ju? w Stanach Zjednoczonych, przed US Open lekarze wykryli kontuzj?, ale oni s? troch? ostro?niejsi w diagnozach, je?li chodzi o wyczynowców. Zreszt? nie ma chyba sportowców, ...
2608 0

Radwa?ska ma k?opoty z r?k?. Nie mo?na wykluczy? operacji


:: Agnieszka Radwa?ska awansowa?a do II rundy turnieju w Tokio. Z?a wiadomo?? jest taka, ?e ci?gle boli j? prawa d?o?. Ma zapalenie ?ci?gna przy palcu serdecznym. - Chodzi na zabiegi, ale nie mo?na wykluczy? operacji - mówi mened?er.

Rozstawiona z nr. 11 Polka wygra?a 7:5, 6:3 z Rosjank? Jekaterin? Makarow? (WTA 54) w pierwszym meczu od zako?czonego miesi?c temu US Open. W II rundzie turnieju z pul? nagród 2 mln dol. zmierzy si? ze S?owaczk? Daniel? Hantuchov? (WTA 22).

Okaza?o si? jednak, ?e zapalenie ?ci?gna przy palcu serdecznym, którego Radwa?ska nabawi?a si? przed US Open, dokucza jej ca?y czas. Odpoczynek w Krakowie troch? pomóg?, ale tu? przed wylotem do Japonii ból powróci?. - Agnieszka chodzi na zabiegi laserowe do w?oskiego specjalisty, którego wynaj?li?my jeszcze w Nowym Jorku. Mamy nadziej?, ?e to pomo?e, ale zim? mo?e czeka? nas powa?na narada. Nie jestem lekarzem, ale z ...
2545 0

Fibak: mo?na wygrywa? w starym dobrym stylu


:: - Losowanie jest korzystne, dobrze, ?e Agnieszka w grupie nie zagra z Mari? Szarapow? i Wiktori? Azarenk?, których warto unikn?? w pierwszej fazie turnieju. Pierwszy mecz z Karolin? Wo?niack? to te? niez?e rozwi?zanie – mo?e b?d? trzy sety, podczas których dobrze pozna korty - stwierdzi? na ?amach "Rzeczpospolitej" na temat szans Agnieszki Radwa?skiej w turnieju WTA Championship Wojciech Fibak, najlepszy polski tenisista w historii.

- Gra?em w Masters WTC pi?? razy, jeszcze czterokrotnie w Dallas, ostatnio w 1982 roku. Wszystkie te starty by?y dla nas wa?ne, wygra? cho? jeden mecz by?o trudno, sam awans by? zaszczytem. Nie dawano nam za ten start punktów rankingowych, pula nagród wynosi?a 100 tys. dolarów - opowiedzia? Fibak.

- W Masters tenis za bardzo zbli?a si? do innych sportów, np. do siatkówki, gdzie podczas ostatnich meczów grupowych mo?na kalkulowa?, czy warto wygrywa? czy nie. Tenisi?ci te? kalkuluj?. Czasem ...
2536 0

Romer: nie mo?na gra? ca?y czas na najwy?szych obrotach


http://www.tenisklub.pl/aktualnosci/polska/18428/romer-nie-mozna-grac-caly-czas-na-najwyzszych-obrotach/
2485 1

Robert Radwa?ski: Ojca nie mo?na zwolni? - WYWIAD


Agnieszka Radwa?ska (22 l.) w kalifornijskim Carlsbad wygra?a pierwszy turniej od ponad trzech lat. Dokona?a tego kilka dni po zawieszeniu wspó?pracy z ojcem Robertem Radwa?skim (49 l.), który trenowa? j? przez ca?? karier?.

Papa Radwa?ski sukces córki ogl?da? w telewizji. Zapewnia, ?e ani przez chwil? nie by?o mu przykro.

- Jak móg?bym si? nie cieszy? ze zwyci?stwa Agnieszki? - pyta retorycznie.

"Super Express": - Spakowa? si? pan na pó?tora miesi?ca pobytu w USA, a wróci? ju? po tygodniu. Co si? sta?o?

Robert Radwa?ski: - To s? nasze prywatne, rodzinne sprawy. W ogóle nie powinienem o tym rozmawia?. Powiem tak: jako trener przyj??em odpowiedzialno?? za ostatnie s?absze wyniki córki. Za du?o by?o przegranych spotka? w sytuacji, w której Agnieszka wysoko prowadzi?a w decyduj?cych setach.

- Ale przecie? mieli?cie wiele dni na rozmowy w Krakowie. Dlaczego do ...
2386 0

Wstrzyma? to si? mo?na na treningu - Madryt 2012


Agnieszka Radwa?ska dla SportoweFakty.pl: Wstrzyma? to si? mo?na na treningu

autor: Krzysztof Straszak | 2012-05-10, 17:02

Niebieski kort ziemny w Madrycie jest tak ?liski, ?e Rafa Nadal chcia? na nim wyst?pi? w butach do gry na trawie. - Ale przynajmniej noga mi si? na nim nie wstrzyma i nie skr?c? sobie kostki - ?mieje si? Agnieszka Radwa?ska po awansie do ?wier?fina?u rozgrywanego w hiszpa?skiej stolicy turnieju WTA Tour rangi Premier Mandatory.

Krzysztof Straszak: Nie by?a pani zaskoczona Vinci? Par? lobów jej wesz?o, pos?a?a par? winnerów z returnu.

Agnieszka Radwa?ska: - Wiedzia?am, ?e ona gra bardzo dobrze na ziemi. Tak naprawd? wszystko rozstrzygn??o si? o kilka pi?ek w dwóch setach, wi?c by?o do?? ci??ko. Szczególnie ci??ko w pierwszej partii, kiedy bardzo du?? rol? odgrywa? serwis. Dobrze, ?e w tym fragmencie dobrze serwowa?am.

Szczególnie dzisiaj wida? ...
2365 0

Radwa?ska: niczego nie mo?na wykluczy?


:: Oprócz Polki w grupie tej znalaz?y si? tak?e: jej pierwsza rywalka, liderka rankingu WTA Tour - Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki; Czeszka Petra Kvitova (nr 3.) i Rosjanka Wiera Zwonariowa (6.).

- W turnieju Masters losowanie nie ma wielkiego znaczenia, cho? owszem s? przecie? tenisistki, z którymi si? bardziej nie lubi gra?, ni? z innymi. Jest tu pierwszych siedem dziewczyn na ?wiecie no i ja, wi?c nie bardzo by?o z czego wybiera?. Jestem najni?ej notowana z nich, wi?c nie mam ?adnej presji, po prostu mam nadziej?, ?e b?d? gra?a tak dobrze, jak ostatnio w Azji - powiedzia?a Radwa?ska.

- W sumie szkoda, ?e tu nie ma kogo? z "dzik? kart?" albo z kwalifikacji, wtedy by?oby mo?e ?atwiej. Z drugiej jednak strony przy tak du?ych premiach za ka?dy wygrany mecz i wysokich zdobyczach punktowych, to nie dziwi, ?e graj? tu najlepsze – doda?a ze ...
2329 0

Str?czy: Rywalki zobaczy?y, ?e z Radwa?sk? mo?na wygra?


:: - Nie wiadomo, co dok?adnie siedzi w g?owie Agnieszki. Mo?e my?li sobie: "wreszcie mam szans?", ale presja powoduje, ?e nie wychodzi? Kiedy? ?wier?fina? by? standardem, a teraz jest barier? - o wyst?pie najlepszej polskiej tenisistki na Wimbledonie rozmawiamy z Katarzyn? Str?czy, komentatork? Eurosportu.
Jaros?aw K. Kowal: Nie ma pani wra?enia, ?e gdzie? to wszystko ju? widzieli?my?

Katarzyna Str?czy, by?a tenisistka, komentatorka Eurosportu: To, ?e Agnieszka nie walczy?

I to, ?e znów zawodzi, kiedy najgro?niejsze rywalki s? ju? poza turniejem...

- Jest w tym jaka? prawid?owo??. Ju? drugi raz z rz?du podczas Wimbledonu jest to samo. Na Roland Gross te? tak by?o, kiedy najgro?niejsze konkurentki, poza tylko Mari? Szarapow?, odpad?y. Nie wiadomo, co dok?adnie siedzi w jej g?owie. Mo?e my?li sobie: "wreszcie mam szans?", ale presja powoduje, ?e nie wychodzi?

Najgorsze, ?e nie walczy. Po prostu przestaje ...
1993 0

Tomek: Najgorsze, co mo?na zrobi?, to usi??? i rozpacza?...


:: Nast?puje powolna zmiana warty. Agnieszka biega o 1-2 km wi?cej od rywalek, pracuje o 30-40 proc. wi?cej. Je?li nie zmieni stylu, to up?ywu lat w pewnym momencie nie oszuka - mówi Tomasz Wiktorowski, trener Agnieszki Radwa?skiej, dziewi?tej tenisistki ?wiata,
Jakub Ciasto?: Wydawa?o si?, ?e w kameralnym turnieju w Katowicach przed w?asn? publiczno?ci? Agnieszka spróbuje odbudowa? form? i pewno?? siebie w tym sezonie, ale przegrany wyra?nie pó?fina? z Camil? Giorgi sprowadzi? nas na ziemi?. Co si? dzieje z Agnieszk??

Tomasz Wiktorowski (trener Agnieszki Radwa?skiej): Przez ostatnie cztery lata dzi?ki ?wietnej grze Agnieszki wszyscy byli?my szcz??liwi i czasami gdzie? wysoko w ob?okach, a teraz przyszed? czas, ?e musimy chodzi? po ziemi, i to bardzo twardo, bo nie jest ?atwo... Ale nikt si? nie poddaje. Jestem ju? jednak zm?czony pytaniami stawianymi w taki sposób, analizowaniem osobno ka?dego meczu, ka?dego kolejnego tygodnia. Nie licz?c kilku akcji w pierwszym ...
1672 0Forum o kobiecym tenisie - WTAtenis.pl

Mobilna wersja forum