top home
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie:
Normalna szerokość 1024px Mniejsza szerokość 780px Większa szerokość 1152px Mobilna wersja forum


Pokaż wyniki jako: Posty Tematy Zaawansowane
Strona Główna » Tagi » nie
Tematy oznaczone jako nie
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 
19987 44

Urszula Radwa?ska: w innym turnieju nie wysz?abym na kort


:: Z nog? ob?o?on? lodem przysz?a na konferencj? prasow? Urszula Radwa?ska po kreczu w meczu pierwszej rundy Roland Garros z Magdalen? Rybarikov?. - nie by?o szans, ?eby doko?czy? mecz - t?umaczy?a polska tenisistka, która podda?a si? przy stanie 6:4, 4:6, 0:3.

Co to za kontuzja?

- Kontuzja nie jest nowa, nie dosz?o do niej na meczu. nie trenowa?am przez par? dni, wi?c my?la?am, ?e b?dzie dobrze. W pierwszym secie jeszcze by?o w miar? okej, ale potem by?o coraz gorzej. I tak od pocz?tku nie biega?am na sto procent, bo ba?am si? o nog?. niestety nie zd??y?am jej wyleczy?.

Co to jest dok?adnie?

- To piszczel przedni, problem mi??niowy. Musz? jeszcze zrobi? dok?adn? diagnoz? i potem to wyleczy?, a nie gra? na pó? gwizdka. Wiadomo, ?e to wielki szlem i nie chcia?am odpu?ci?. Gdyby to by? jaki? inny turniej, ...
6295 15

Radwa?ska wy?ej ju? nie podskoczy?


:: Jeden z tenisowych ekspertów pisz?cy dla magazynu "Inside Tennis" oraz dla serwisu internetowego FOX News, Matt Cronin, s?dzi, ?e Agnieszka Radwa?ska osi?gn??a apogeum swojego talentu.

Indian Wells ju? si? rozpocz??. Agnieszka Radwa?ska turniej zaczyna od drugiej rundy, bo w pierwszej mia?a wolny los. Matt Croni zastanawia? si?, która z m?odych zawodniczek mo?e pokusi? si? o zaskakuj?cy wynik i czy takie tenisistki w ogóle istniej?. Jego rozwa?ania sugeruj?, ?e nie b?dzie to Polka.

- Na 16 rozstawionych w Indian Wells, tylko cztery mo?na uwa?a? za m?ode: rozstawiona z dwójk? Wozniacki, z trójk? Wiktoria Azarenka, 5. Agnieszka Radwa?ska oraz 13. Yannina Wickmayer. Oprócz chytrej Radwa?skiej, która wydaje si?, ?e osi?gn??a apogeum swojego talentu, wszystkie trzy s? na tyle silnymi zawodniczkami, posiadaj?cymi wystarczaj?cy mocny arsena?, ?e s? w stanie sporo narozrabia? - pisze Cronin w swoim felietonie.

Za najgro?niejsz? tenisistk? z tej grupy ...
6280 23

Nowak: To nie s? wyniki drugiej rakiety ?wiata


:: PRZEGL?D PRASY: - Gdybym mia?a stworzy? swój prywatny ranking, w tej chwili nie zaklasyfikowa?abym Radwa?skiej nawet do pierwszej dziesi?tki - mówi w rozmowie z "Przegl?dem Sportowym" Katarzyna Nowak, by?a tenisistka, obecnie komentuj?ca mecze w Polsacie.
Katarzyna Nowak, która w 1995 roku dotar?a do 47 miejsca w rankingu WTA, twierdzi, ?e Agnieszka Radwa?ska b?dzie mia?a problemy z utrzymaniem pozycji w ?cis?ej czo?ówce rankingu. Jej zdaniem najlepsza polska tenisistka nie osi?ga wyników na miar? zajmowanego miejsca w rankingu. - Ja na jej tenis patrz? w d?u?szym "okresie rozrachunkowym". Gdybym mia?a stworzy? swój prywatny ranking, w tej chwili nie zaklasyfikowa?abym Radwa?skiej nawet do pierwszej dziesi?tki - twierdzi komentatorka Polsatu w rozmowie z "Przegl?dem Sportowym".

Zm?czenie sezonem, bóle i plastry nie s?, zdaniem by?ej tenisistki, przyczyn? rezultatów poni?ej oczekiwa? osi?ganych przez Radwa?sk? (III runda w Pary?u, Ir. IO, IV r. US Open). - Doskonale wiem, kiedy w tej kwestii ...
5980 16

Tomasz Wiktorowski: nie b?dzie g??bokich zmian


:: - nie zamierzamy wprowadza? g??bokich zmian. nie musimy nic naprawia?, ale konsekwentnie udoskonala? i modyfikowa? to, co trzeba - stwierdzi? w rozmowie z "Przegl?dem Sportowym" trener Agnieszki Radwa?skiej, Tomasz Wiktorowski. Szkoleniowiec uwa?a, ?e nasza najlepsza tenisistka ma szans? na zwyci?stwo w jednym z wielkoszlemowych turniejów w przysz?ym roku.

- Próbujemy przemyci? na kort troch? wi?cej agresji - powiedzia? Wiktorowski na temat najbli?szych przygotowa? "Isi" do sezonu. - Staramy si?, by Agnieszka decyzje podejmowa?a w sposób naturalny, instynktowny. Trzeba skróci? dystans do pi?ki, broni? si? bli?ej linii. Przebiegni?tych kilometrów i tak b?dzie wi?cej ni? u innych tenisistek - to baza, nie czarujmy, ?e nagle wszystko zacznie wygl?da? inaczej. Proporcje mi?dzy obron? a atakiem mo?na jednak delikatnie zmodyfikowa?.

Tomasz Wiktorowski zdaje sobie spraw?, ?e Agnieszce Radwa?skiej ci??ko b?dzie w najbli?szym czasie dorówna? najlepszej obecnie tenisistce na ?wiecie, Serenie Williams. - Seren? zostawmy na razie w ...
5509 9

Kerber nie zagra w polskich barwach


Angelique Kerber chcia?a reprezentowa? Polsk? w Pucharze Federacji. Oferta prawie 23-letniej tenisistki przesz?a jednak bez echa.

Przypomnijmy, ?e Angelique urodzi?a si? w Bremie, mieszka w Kolonii, ale cz?sto bywa w Polsce.

W Puszczykowie pod Poznaniem - jej dziadek wybudowa? pi?kne centrum tenisowe. Nazwa? je oczywi?cie na cze?? wnuczki - Angie.

W 2010 roku Kerber po raz pierwszy awansowa?a do czo?owej 50 na ?wiecie (obecnie jest 46). W tym sezonie spróbuje powalczy? o awans do grona 30 najlepszych w rankingu WTA.

Dla www.tennisnet.com wyja?nia, powody dla których nie zagra w polskich barwach.

- Jest w tourze bardzo wiele zawodniczek polskiego pochodzenia. Te? chcia?am gra? dla Polski, mam tam bowiem du?o kibiców. nie otrzyma?am jednak ?adnej propozycji od polskiej federacji – mówi Angelique.

W Pucharze Federacji w barwach ...
5464 7

Ula nie zagra w Katowicach?


:: Mo?emy w ciemno za?o?y?, ?e Alicja Rosolska pojawi si? podczas turnieju WTA w Katowicach?

Oczywi?cie, planuj? zagra?, ale jeszcze nie mam partnerki. Wspaniale, ?e turniej znowu wróci? do Polski. Szkoda tylko, ?e nie wszystkie polskie tenisistki mog? zagra?. Pozostaje mie? nadziej?, ?e zagra Ula, cho? z tego, co wiem, to te? jeszcze nie jest pewne. Promujemy tenis w Polsce, fani mog? przyj?? i poogl?da?. Cz?sto nas wspieraj?, przysy?aj? gratulacje, ogl?daj? mecze gdzie? w Internecie - super, ?e b?d? mogli zobaczy? nas na ?ywo. ::


Wywiad z Alicj? Rosolsk?
http://www.sportowefakty.pl/tenis/337855/grupa-na-fed-cupie-nie-jest-latwa-rozmowa-z-alicja-rosolska-polska-tenisistka
5296 13

Radwa?ska: Nie wiem, czy zagram w Warszawie


PRZEGL?D PRASY. - Do warszawskiego turnieju zosta? jeszcze tydzie?, ale nie mog? przysi?c, ?e na sto procent zagram na Legii. Wszystko b?dzie zale?a?o od tego, czy b?d? zdrowa, jak si? b?d? czu?a - mówi Agnieszka Radwa?ska w wywiadzie dla "Przegl?du Sportowego".

Najlepsza polska tenisistka nie ukrywa, ?e jest zm?czona cz?stymi wyst?pami i wci?? nie jest pewna swojego wyst?pu w turnieju Warsaw Open. Od tygodnia nie mia?a cho?by pó? dnia przerwy i w trakcie trwania turnieju planowa?a odpocz?? cho?by przez tydzie?. - Oczywi?cie zg?osi?am si? do niego, bo jak mog?abym zawie?? polsk? publiczno??? - wyznaje Radwa?ska.

Polka zdradza, ?e ma powa?ne problemy z plecami, których ból bardzo jej dokucza. - niestety z moim kr?gos?upem sprawa jest do?? powa?na - mówi Agnieszka. Mimo, i? tenisistka regularnie poddaje si? zabiegom fizjoterapii, to przynosz? one krótkotrwa?? ulg?, gdy? bez odpoczynku ból powraca.

- Wystarczy rozegra? ...
5263 13

Robert: Nie by?em zwolennikiem tego rozwi?zania


:: To krok w dobrym kierunku, ale nie do ko?ca by?em zwolennikiem tego rozwi?zania - mówi Robert Radwa?ski (52 l.) o rozpocz?tej kilka dni temu wspó?pracy jego córki Agnieszki Radwa?skiej (25 l.) z Martin? Navratilov? (58 l.). Ojciec (nie tylko) sukcesów polskiej tenisistki specjalnie dla "Super Expressu" oceni? decyzj? swojej córki. Zapytali?my te? o jego m?odsz? córk? Urszul? (24 l.), która spad?a ju? na 179. miejsce w rankingu.

"Super Express": - Tenisowy ?wiat przyj?? informacj? o wspó?pracy Navratilovej z Agnieszk? z entuzjazmem. Pan go podziela?

Robert Radwa?ski: - Za wcze?nie na ocen?, bo panie dopiero si? spotka?y, potrenowa?y zaledwie kilka razy. nie b?d? jednak ukrywa?, ?e ja wybra?bym inne rozwi?zanie.

- A jakie? Rok temu powiedzia? pan, ?e trener Tomasz Wiktorowski nie jest w stanie sprawi?, by Agnieszka gra?a lepiej, a córka potrzebuje szkoleniowca z prawdziwego zdarzenia.

- ...
5116 15

Komentarz: Dlaczego Radwa?ski nie jest wielb??dem


- Pan Robert vel Piotr Radwa?ski uwa?a, ?e nie jest wielb??dem. Zgadzam si?. Na wielb??da przede wszystkim za ma?y, za ma?o odporny na brak p?ynów, ale nade wszystko za ma?o spokojny. Bo te zwierz?ta rozs?dniej podchodz? do ?ycia ni? trener - pisze tenisowy komentator Eurosportu Sylwester Sikora.

?aden wielb??d nie pozwoli?by sobie, ?eby jego dziecko powiedzia?o do ojca sp...laj. W wielb??dzim stadzie to po prostu nie uchodzi. A u ludzi - wed?ug tenisowego guru z okolic Wawelu - "takich sytuacji s? w domach miliony".

Chyba ojcu tenisistek co? si? pomiesza?o w g?owie, ale bardziej nale?y s?dzi?, ?e ocenia ?wiat wed?ug w?asnego zachowania. Bo przecie? dla pana Roberta sp...dalaj czy wyp...dalaj to normalna odzywka córki do ojca czy jego samego do innego trenera, któremu Isia i Ula wiele zawdzi?czaj?. Zreszt? "Agnieszka nie jest pierwsz? osob?, która na korcie zakl??a". To brzmi tak jak facet t?umacz?cy ...
5104 4

Bohdan Tomaszewski: tenis Radwa?skiej to nie geniusz


:: Znany dziennikarz sportowy Bohdan Tomaszewski uwa?a, ?e Agnieszka Radwa?ska ma szans? na dobry wynik w US Open. Doda? jednak, i? krakowianka to solidna tenisistka, ale jej druga pozycja w rankingu jest za wysoka w stosunku do umiej?tno?ci.

W pierwszej rundzie US Open Agnieszka Radwa?ska pewnie pokona?a rywalk? z Rosji. To chyba dobry prognostyk?

- Agnieszka mia?a ostatnio bardzo z?y okres, nie tylko na olimpiadzie. Wysoko przegrywa?a z Chink? Na Li. Jednak wydaje mi si?, ?e co? si? w niej obudzi i w US Open zagra lepiej.

Co musi zmieni? w swojej grze, aby osi?gn?? sukces?

- Tenis Radwa?skiej to nie geniusz na miar? Steffi Graf lub Martiny Navratilovej. Jest on po prostu solidny, m?dry i skuteczny. Je?li jednak go nie wzbogaci, to mo?e co najwy?ej utrzyma? miejsce w pierwszej dziesi?tce. Jej druga pozycja na ?wiecie to dla ...
5089 12

Radwa?ska nie zagra w Warszawie


Kontuzja pleców zapewne zmusi Agnieszk? Radwa?sk? do wycofania si? ze startu w turnieju w Warszawie.

- Bardzo ma?o prawdopodobne, ?ebym tam zagra?a. Gdybym mia?a ocenia? szanse mojego startu wed?ug dzisiejszego samopoczucia, musia?abym zrezygnowa? - przyzna?a polska tenisistka.

Z tak? decyzj? nosi?a si? od przegranego meczu I rundy w stolicy Hiszpanii. Przez kolejne dni by?a pod opiek? turniejowych lekarzy i terapeutów.

- Leczyli mnie bardzo intensywnie i to wszelkimi sposobami. By?y na?wietlania, ultrad?wi?ki, masa?e, nastawianie oraz opatrunek z ta?my, podtrzymuj?cy mi??nie i ko?ci. Ale niestety nie odczuwam poprawy. Plecy bol? mnie od szyi w dó?, najbardziej dolny odcinek kr?gos?upa. Taki uraz w jeden dzie? nie przejdzie, potrzeba czasu i odpoczynku - opowiada Agnieszka.

Pary? wa?niejszy
Dolegliwo?ci kr?gos?upa to nic nadzwyczajnego u tenisistów - na pocz?tku sezonu do?? d?ugo zmaga? si? z nimi Roger Federer. W takiej sytuacji trzeba ...
4819 10

Agnieszka: nie pyta?am siostry czy potrzebuje nowego Porsche


:: Tenisistka rozstawiona z numerem szóstym - Agnieszka Radwa?ska zmierzy si? z Kanadyjk? polskiego pochodzenia, Aleksandr? Wozniak, w pierwszej rundzie turnieju WTA Tour na kortach ziemnych w Stuttgarcie (z pul? nagród 700 tys. dol.).
Organizatorzy zdecydowali si?, ?e turniej zostanie rozegrany w hali, co o tej porze roku mo?e dziwi?.

- Do ko?ca nie wiem, dlaczego Porsche Open zdecydowano si? rozegra? pod dachem. Pogoda za oknem wspania?a, na zewn?trz ciep?o, sucho, a my znów rywalizujemy w sterylnych warunkach. Te zawody na pewno mo?na by przeprowadzi? na otwartym powietrzu - powiedzia?a w wywiadzie dla "Przegl?du Sportowego" Agnieszka Radwa?ska.

Polka przyzna?a, ?e nie zastanawia?a si? jeszcze jak? nagrod? wybierze, je?li wygra niemiecki turniej. Do wyboru b?dzie mia?a 107 tysi?cy dolarów albo Porsche Boxter S.

- nie pyta?am jeszcze siostry, czy potrzebuje nowego Porsche (na co dzie? Urszula je?dzi autem tej marki - ...
4777 12

Urszula Radwa?ska: nie do ko?ca wiadomo, co mi jest


:: Urszula Radwa?ska skorzysta?a ze specjalnej opcji "zamro?enia" rankingu. Tak robi? tenisistki, które spodziewaj? si? d?u?szej przerwy w grze. - nie do ko?ca wiadomo, co mi jest. nie umiem powiedzie? na pewno, kiedy wróc? na kort. T?skni? za tenisem - przyzna?a druga rakieta Polski.

M?odsz? Radwa?sk? od dawna bol? plecy. - Jest tak ju? od kilku lat. Do niedawna wydawa?o si?, ?e to nic powa?nego. niestety ból si? nasili?. Po raz pierwszy chyba podczas zesz?orocznego US Open. Do tej pory gra?am na ?rodkach przeciwbólowych. My?la?am, ?e mi przejdzie, ?e to zwyk?e przeci??enie. Chyba za pó?no zareagowa?am - wyt?umaczy?a.

Co dok?adnie jej dolega? Robert Radwa?ski podczas zako?czonego niedawno Australian Open poinformowa? o rysie, która mia?a pojawi? si? na jednym z kr?gów kr?gos?upa córki. Problem w tym, ?e to nie musi by? przyczyna bólu.

W poniedzia?ek w Krakowie tenisistka przesz?a badania, które nie ...
4738 8

Robert Radwa?ski: idiotów s?ucha? nie zamierzam


Po g?adkiej pora?ce Agnieszki Radwa?skiej z Venus Williams, cz??? mediów zacz??a mocno krytykowa? i domaga? si? dymisji trenera Roberta Radwa?skiego. Ten zez?oszczony odpowiedzia?, ?e krytyk? przyjmie z pokor?, ale "idiotów s?ucha? nie b?dzie" - czytamy w "Super Expressie".
Radwa?ski mia? pretensje do córki o potyczk?, stwierdzi? nawet, ?e "Agnieszka snuje si? po korcie jak ?ni?ta rybka". Na te s?owa b?yskawicznie zareagowa?y media, przyznaj?c Radwa?skiemu racj? i... domagaj?c si? jego dymisji.

Ojciec Agnieszki zosta? nawet porównany do selekcjonera reprezentacji Polski w pi?ce no?nej - Leo Beenhakkera. Robert Radwa?ski oburzony takim porównaniem, stwierdza?: - Strasznie mi przykro, ?e jestem takim nieudacznikiem, a moja córka nie potrafi gra? w tenisa. Ogromnie ?a?uj?, ?e si? skompromitowa?a i dotar?a tylko do ?wier?fina?u Wimbledonu, w dodatku drugi rok z rz?du. Chyl? czo?a przed wszystkimi polskimi trenerami, którzy doprowadzili zawodniczk? do pierwszej dziesi?tki w ?wiatowym rankingu i do trzech wielkoszlemowych ?wier?fina?ów - ironizowa? ...
4639 7

Robert Radwa?ski: nie robi?bym z tego sensacji


Agnieszka Radwa?ska osi?gn??a najwi?kszy sukces w przeci?gu ostatnich trzech lat, wygrywaj?c turniej WTA w Carlsbad. Po raz pierwszy przy polskiej tenisistce nie by?o Roberta Radwa?skiego, którego obecno?ci nie ?yczy?a sobie zawodniczka. - Z tego, ?e mnie nie ma Stanach Zjednoczonych nie robi?bym sensacji - mówi w ojciec "Isi" rozmowie z Agnieszk? Bialik z "Dziennika Polskiego".

Media obieg?y nie tak dawno informacje o konflikcie pomi?dzy najlepsz? polsk? tenisist? i jej ojcem, który od lat pe?ni równie? funkcj? jej trenera i mened?era. Po "samotnym" zwyci?stwie w Carlsbad, gdzie o form? i przygotowanie Agnieszki Radwa?skiej dba? Tomasz Wiktorowski, Robert Radwa?ski, mimo ?e spotkanie ogl?da? tym razem w telewizji nie kry? swojego szcz??cia. - W decyduj?cym pojedynku wreszcie to by?a odwa?na gra, bez kompleksów, bez zb?dnych my?li z ty?u g?owy. nie by?o waha? formy w tym spotkaniu, nawet nie zd??y?em si? zdenerwowa? - ?artuje ojciec tenisistki.

Mi?dzy s?owami ...
4585 5

To nie by? topless


:: Marta Mikiel: Pojecha?a pani na wakacje prosto ze sto?u operacyjnego. Rana po operacji d?oni nie sprawia?a problemów na Mauritiusie?

Agnieszka Radwa?ska: Kiedy wchodzi?am do wody, stara?am si? trzyma? r?k? w górze. W?a?ciwie to lekarze nie zabroni? mi si? k?pa?, tylko prosili, ?eby po wszystkim ?adnie wysuszy? ran?. Ale woda nigdy si? tam nie dosta?a, bo na wszelki wypadek mia?am ze sob? gumowe r?kawiczki chirurgiczne.

R?ka si? goi?

Wszystko goi si? ?wietnie, we wtorek b?d? mia?a zdejmowane szwy. Z zewn?trz wygl?da to dobrze. A jak r?ka b?dzie si? sprawowa?a, oka?e si? w poniedzia?ek, kiedy pierwszy raz wezm? do r?ki rakiet?. Wtedy min? trzy tygodnie od zabiegu. Je?li b?dzie wszystko w porz?dku, zaczynam normalnie trenowa?. Na razie pewnie b?d? jednak wi?cej czasu sp?dza? na si?owni czy bieganiu ni? na korcie.

By?a pani na wakacjach z siostr? Urszul?, Caroline Wozniacki ...
4528 1

Radwa?skie nie maj? gdzie trenowa? w Melbourne


Opady na najmniejszym z kontynentów to problem tak?e dla tenisistów. - Deszczowa pogoda przed Australian Open to ewenement. Ca?y czas pada, korty s? przykryte, nie ma gdzie i kiedy porz?dnie trenowa? - ?ali si? Robert Radwa?ski.

W rozmowie z "Rzeczpospolit?" ojciec / trener Agnieszki i Urszuli przyznaje, ?e wobec rezerwacji hal w Melbourne Park, gdzie rozgrywany jest pierwszy w sezonie turniej wielkoszlemowy, brakuje miejsca nie tylko dla treningi, ale i zwyk?? rozgrzewk?. - W tych warunkach odbi? normalnie par? pi?ek to cud - mówi. - Wczoraj [we wtorek] przez pó? godziny obok siebie gra?y siostry Radwa?skie i Williams, zwykle odseparowane od reszty ?wiata.

Agnieszka, najlepsza polska tenisistka, w Melbourne powróci do gry po kontuzji ( - Trudno o brylantow? form?...), ale wcale nie zamierza si? oszcz?dza?, a dobrze nagra? po d?u?szej zimowej przerwie na punkty, bowiem wyst?pi tak?e w deblu z Tajwank? (Su-wei ...
4528 6

Robert Radwa?ski: Nie podoba mi si? ten uk?ad


:: Po bardzo dobrym dla sióstr Radwa?skich sezonie, w którym Agnieszka zagra?a w finale Wimbledonu, a Urszula przez chwil? zajmowa?a miejsce w pierwszej trzydziestce WTA, ojciec tenisistek oczekuje kolejnych sukcesów. - Agnieszk? sta? na zwyci?stwo w Wielkim Szlemie, a Ula mo?e awansowa? do najlepszej dziesi?tki - przekonuje.

- Po turnieju Masters w Stambule pozosta? ma?y niedosyt. nie ma jednak co gdyba?, to by? wspania?y sezon Agnieszki, ze ?wietnymi jej wynikami. Fina? Wimbledonu to historyczny sukces i wyczyn. Przecie? ka?dy tenisista marzy o tym, by tam zagra?. W Polsce chyba nawet nie do ko?ca zdajemy sobie spraw?, jak wielki by? to sukces. Przy takich pieni?dzach w?o?onych w ten sport i tylu graj?cych, to naprawd? sztuka - podkre?la na ?amach "Dziennika Polskiego" Radwa?ski.

Ojciec tenisistek odniós? si? równie? do post?pów, które poczyni?a jego m?odsza córka. Urszula awansowa?a z 105. pozycji na 31. miejsce w rankingu WTA. ...
4453 0

Pietrowa: Radwa?ska - dobra, ale nie najlepsza


:: W rozmowie dla Sport Express Russia Nadia Pietrowa uzna?a tenis Sary Errani za nudny oraz stwierdzi?a, ?e Serena Williams jest prawdziw? liderk? rozgrywek.
Nadia Pietrowa powiedzia?a, ?e w?tpi w to, by Sara Errani mog?a pozosta? w elicie tenisistek. W?oska finalistka Rolanda Garrosa 2012 w ubieg?ym tygodniu w Dubaju pokona?a Rosjank? 6:4, 0:6, 6:3.
- Kiedy bezustannie przebijasz (pi?k?) na korcie przez dwie czy trzy godziny, to ostatecznie ci szkodzi - powiedzia?a Rosjanka. - Dlatego ci, co graj? nudny tenis, przewa?nie opieraj?c si? na b??dach swoich przeciwniczek, nie pozostaj? w elicie przez d?ugi czas. Wol? inny styl.
Pietrowa przyzna?a równie?, ?e Serena Williams przewy?sza reszt? tenisistek i dlatego jest "prawdziw? liderk? rozgrywek". Po?wi?ci?a równie? par? s?ów Agnieszce Radwa?skiej. - Serena jest tak wa?n? postaci? dla naszego sportu. Naprawd? nie ma wielu wybitnych osobowo?ci w kobiecym tenisie. Na przyk?ad, Agnieszka Radwa?ska gra dobrze, ale wci?? nie jest najlepsza. ...
4417 9

AKTYWNE zawodniczki, z którymi Aga jeszcze nie wygra?a


Mecze WTA i Fed Cup:
Serena Williams 0-4 /ostatni mecz: 2012 Stambu? 2:6 1:6/
Petra Cetkovska 0-4 /ostatni mecz: 2012 Rzym 4:6 6:4 1:6/
Laura Robson 0-1 /ostatni mecz: 2013 Madryt 3:6 1:6/
Yuliya Beygelzimer 0-1 /ostatni mecz: 2005 ITF 25k Mi?sk 6:7(1) 1:6/
Ajla Tomljanovic 0-1 /ostatni mecz: 2014 Roland Garros 4:6 4:6/
Timea Bacsinszky 0-1 /ostatni mecz: 2015 Fed Cup
Belinda Bencic 0-1 /ostatni mecz: 2015 Eastbourne

Mecze juniorskie:
Marina Erakovic 0-1 /ostatni mecz: 2005 juniorski Halle 3:6 6:3 4:6/
Mihaela Buzarnescu 0-2 /ostatni mecz: 2005 Orange Bowl 2:6 2:6/

Zawodniczki z TOP100, z którymi Agnieszka jeszcze nie gra?a

Zawodniczki m?odsze od Agnieszki:

Zarina Diyas
Madison Brengle
Kristina Mladenovic
Daria Gavrilova
...
4381 2

Jaki serial ogl?da Agnieszka Radwa?ska i czemu nie zobaczy?a


Blogi pisane przez tenisistki to forma promocji WTA. Co tydzie? wybrana zawodniczka relacjonuje swoje wyst?py, ale opisuje te? miasto w którym odbywa si? turniej, plotki z szatni i dzieli si? z internautami swoimi zainteresowaniami i przemy?leniami. W ten sposób czytelnicy mog? bli?ej pozna? gwiazdy ?wiatowych kortów.

Blog pisany z Madrytu jest pierwszym w karierze najlepszej polskiej tenisistki. Na wst?pie pierwszego wpisu Radwa?ska dzieli si? wra?eniami z pierwszego meczu, w którym pokona?a 6:2, 6:2 Mari? Kirilenko. - Gra?am bardzo dobrze. Wszystko mi wychodzi?o. Na pocz?tku by?o trudno - pierwsze cztery gemy trwa?y 25 minut! Ciesz? si? z wygranej w dwóch setach. Powiedzieli mi, ?e straci?am tylko 12 punktów przy swoim serwisie... dobrze wiedzie? - cieszy si? Polka.

Z Kirileno Radwa?ska zagra te? w deblu, tyle ?e po tej samej stronie siatki. - To nie jest super, kiedy musisz gra? przeciwko swojej partnerce z debla, ale ...
4351 7

Jankovi?: Radwa?ska nie robi?a nic spektakularnego


:: By?a tenisistka numer 1 rankingu WTA Jelena Jankovi? przegra?a w sobot? z Agnieszk? Radwa?sk? 3:6, 5:7 w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open. Po spotkaniu Serbka stwierdzi?a, ?e o pora?ce zadecydowa?a jej s?aba gra, a nie fantastyczna postawa Polki.

- Mia?am wystarczaj?co du?o szans. W pierwszym secie pope?ni?am du?o b??dów, nie trafia?am w pi?k?, bo po prostu jej nie widzia?am, s?o?ce mnie o?lepia?o, a smecz to jedno z moich ulubionych zagra? - t?umaczy?a zawodniczka, która w turnieju w Nowym Jorku by?a rozstawiona z numerem 30.

- To by?o kluczowe. Przez to zdenerwowa?am si? i nic mi nie wychodzi?o - doda?a Jankovi?, finalistka US Open z 2008 roku.

- Wszystko by?o po mojej stronie, ona nie zrobi?a niczego spektakularnego, po prostu gra?a bez wielu b??dów - oceni?a postaw? swoj? i Agnieszki Radwa?skiej 27-letnia tenisistka z Serbii.
[br ...
4327 12

Robert Radwa?ski: Organizmu nie da si? niestety oszuka?


:: Agnieszka Radwa?ska przegra?a z by?? liderk? rankingu tenisistek Amerykank? Seren? Williams 2:6, 1:6 w pó?finale ko?cz?cego sezon turnieju Masters

:: ::

Williams jest wci?? niepokonana podczas turnieju WTA Championships w Stambule. Wcze?niej z kompletem trzech zwyci?stw wygra?a rywalizacj? w Grupie Czerwonej. Natomiast krakowianka by?a druga w Grupie Bia?ej z bilansem 2-1.

Amerykanka by?a lepsza, ale nale?y przypomnie?, ?e wczoraj Polka rozegra?a wyczerpuj?cy mecz z W?oszk? Sar? Errani. Pojedynek trwa? dok?adnie 3 godziny, 29 minut i 29 sekund, to nowy rekord d?ugo?ci trzysetowego spotkania w mistrzostwach WTA.

Pocz?tek meczu by? typowy dla Williams i polega? na samych ko?cz?cych uderzeniach ju? przy pierwszej czy drugiej pi?ce w ka?dej wymianie. Ten agresywny styl przyniós? jej prze?amanie serwisu rywalki na otwarcie, a zaraz po tym prowadzenie 2:0.

Chwilowy zryw Radwa?skiej pozwoli? jej wyrówna? na 2:2, ale chwil? po ...
4315 1

Agnieszka Radwa?ska: Polaków nie mo?na wyleczy? z nienawi?ci


:: Agnieszka Radwa?ska otwarta jak nigdy. W szczerej rozmowie z Bartoszem G?biczem z "Przegl?du Sportowego" pi?ta rakieta ?wiata przyzna?a, ?e nie podoba jej si? mentalno?? Polaków, którzy zamiast cieszy? si? z jej sukcesów, nieustannie j? krytykuj?.

- W Polsce nie wyleczy si? ludzi z nienawi?ci. Na ni? chyba brakuje lekarstwa. Mówi? o wszystkim, nie tylko o sobie. ?yjemy w takim, a nie innym kraju. Cho?bym nie wiadomo co robi?a, i tak pewnej grupy do siebie nie przekonam. Ci ludzie zawsze b?d? na nie! Mentalno?ci Polaków z dnia na dzie? nikt niestety nie zmieni, pod tym wzgl?dem pozostajemy w tyle w porównaniu z innymi narodami. W miejscach, gdzie bywam, wyst?puj? zupe?nie inne relacje. Dzieli nas przepa??. Tylko co ja mog?? Nigdy nie zrobi?am przecie? nic z?ego - oznajmi?a najlepsza polska tenisistka.

- W Polsce tak ju? jest, ?e wszystko musi by? kontrowersyjne. Nazywam to schematem ...
4303 3Forum o kobiecym tenisie - WTAtenis.pl

Mobilna wersja forum