top home
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie:
Normalna szerokość 1024px Mniejsza szerokość 780px Większa szerokość 1152px Mobilna wersja forum


Pokaż wyniki jako: Posty Tematy Zaawansowane
Strona Główna » Tagi » radwanski
Podobne tagi tematów
radwanski

Tematy oznaczone jako radwanski
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Radwa?ski: Chc? córkom otworzy? oczy. Sport.pl Ekstra


:: Czy to córki odsun??y pana od zespo?u? - Sam wola?em odej?? w cie?. One wpad?y w tzw. towarzystwo. To typowy salon, w którym nie ma sufitu ani pod?ogi. Zupe?ny brak zasad. Poza jedn?, wiadomo jak?. Niektórzy przy córkach widz? tylko pieni?dze i a? przebieraj? nogami - mówi ojciec najlepszych polskich tenisistek
- Stara?em si? zawsze chroni? je przed takimi macherami. Ale gdy tylko odwróci?y g?ow? od ojca, pojawili si? ludzie, którzy próbuj? zarobi? na ich grze. Chc? jednak córkom otworzy? oczy.

Bunt córki przeciwko ojcu to jeden z elementów tej trudnej relacji.

- Od dawna. Ale przecie? tata nie mo?e by? z?y, bo stara si? wskaza? odpowiedni kierunek. Córki nie s? jeszcze dojrza?e, moj? rol? jest odgrodzenie ich od z?ych ludzi. Musz? si? jednak sparzy?, wtedy same szybciej dostrzeg? problem. Mimo wszystko z pomoc? rodziców mog? unikn?? kilku b??dów.

...
8509 33

Komentarz: Dlaczego Radwa?ski nie jest wielb??dem


- Pan Robert vel Piotr Radwa?ski uwa?a, ?e nie jest wielb??dem. Zgadzam si?. Na wielb??da przede wszystkim za ma?y, za ma?o odporny na brak p?ynów, ale nade wszystko za ma?o spokojny. Bo te zwierz?ta rozs?dniej podchodz? do ?ycia ni? trener - pisze tenisowy komentator Eurosportu Sylwester Sikora.

?aden wielb??d nie pozwoli?by sobie, ?eby jego dziecko powiedzia?o do ojca sp...laj. W wielb??dzim stadzie to po prostu nie uchodzi. A u ludzi - wed?ug tenisowego guru z okolic Wawelu - "takich sytuacji s? w domach miliony".

Chyba ojcu tenisistek co? si? pomiesza?o w g?owie, ale bardziej nale?y s?dzi?, ?e ocenia ?wiat wed?ug w?asnego zachowania. Bo przecie? dla pana Roberta sp...dalaj czy wyp...dalaj to normalna odzywka córki do ojca czy jego samego do innego trenera, któremu Isia i Ula wiele zawdzi?czaj?. Zreszt? "Agnieszka nie jest pierwsz? osob?, która na korcie zakl??a". To brzmi tak jak facet t?umacz?cy ...
5101 4

Konflikt na linii Radwa?ski - Makarczyk !?


Turniej tenisistek rangi WTA Tour Premier I Pre Grand Slam - Warsaw Open (z pula nagród 600 tys. dol.) osi?gn?? faz? pó?fina?ów, ale wci?? nie cichn? echa zamieszania, a w?a?ciwie starcia "teamu Radwa?skich" - szczególnie Roberta Radwa?skiego - z dyrektorem imprezy Stefanem Makarczykiem.
Wszystko zacz??o si? w niedziel? po po?udniu, gdy Agnieszka Radwa?ska poinformowa?a organizatorów, ?e nie zagra w turnieju z powodu kontuzji pleców, a tak?e przedstawi?a zwolnienie wystawione przez lekarza WTA Tour, co pozwoli?o jej unikn?? zap?acenia regulaminowej kary za nieuzasadnion? absencj?.

Trener utalentowanych sióstr z Krakowa, Robert Radwa?ski, przedstawicielom trzech mediów przedstawi? te? w niedziel? na kortach Warszawianki swoje ?ale na organizatorów, którzy mieli si? nie wywi?za? z wcze?niejszych obietnic wyp?aty "startowego" (czyli gratyfikacji za sam przyjazd i start w imprezie), a jednocze?nie stosownymi premiami pozyskali najwi?ksze gwiazdy turnieju, m.in. Rosjank? Mari? Szarapow? i S?owaczk? Daniel? Hantuchov?.
Skutkiem tego spotkania by?y poniedzia?kowe ...
4639 13

Robert Radwa?ski: idiotów s?ucha? nie zamierzam


Po g?adkiej pora?ce Agnieszki Radwa?skiej z Venus Williams, cz??? mediów zacz??a mocno krytykowa? i domaga? si? dymisji trenera Roberta Radwa?skiego. Ten zez?oszczony odpowiedzia?, ?e krytyk? przyjmie z pokor?, ale "idiotów s?ucha? nie b?dzie" - czytamy w "Super Expressie".
Radwa?ski mia? pretensje do córki o potyczk?, stwierdzi? nawet, ?e "Agnieszka snuje si? po korcie jak ?ni?ta rybka". Na te s?owa b?yskawicznie zareagowa?y media, przyznaj?c Radwa?skiemu racj? i... domagaj?c si? jego dymisji.

Ojciec Agnieszki zosta? nawet porównany do selekcjonera reprezentacji Polski w pi?ce no?nej - Leo Beenhakkera. Robert Radwa?ski oburzony takim porównaniem, stwierdza?: - Strasznie mi przykro, ?e jestem takim nieudacznikiem, a moja córka nie potrafi gra? w tenisa. Ogromnie ?a?uj?, ?e si? skompromitowa?a i dotar?a tylko do ?wier?fina?u Wimbledonu, w dodatku drugi rok z rz?du. Chyl? czo?a przed wszystkimi polskimi trenerami, którzy doprowadzili zawodniczk? do pierwszej dziesi?tki w ?wiatowym rankingu i do trzech wielkoszlemowych ?wier?fina?ów - ironizowa? ...
4639 7

Robert Radwa?ski: nie robi?bym z tego sensacji


Agnieszka Radwa?ska osi?gn??a najwi?kszy sukces w przeci?gu ostatnich trzech lat, wygrywaj?c turniej WTA w Carlsbad. Po raz pierwszy przy polskiej tenisistce nie by?o Roberta Radwa?skiego, którego obecno?ci nie ?yczy?a sobie zawodniczka. - Z tego, ?e mnie nie ma Stanach Zjednoczonych nie robi?bym sensacji - mówi w ojciec "Isi" rozmowie z Agnieszk? Bialik z "Dziennika Polskiego".

Media obieg?y nie tak dawno informacje o konflikcie pomi?dzy najlepsz? polsk? tenisist? i jej ojcem, który od lat pe?ni równie? funkcj? jej trenera i mened?era. Po "samotnym" zwyci?stwie w Carlsbad, gdzie o form? i przygotowanie Agnieszki Radwa?skiej dba? Tomasz Wiktorowski, Robert Radwa?ski, mimo ?e spotkanie ogl?da? tym razem w telewizji nie kry? swojego szcz??cia. - W decyduj?cym pojedynku wreszcie to by?a odwa?na gra, bez kompleksów, bez zb?dnych my?li z ty?u g?owy. Nie by?o waha? formy w tym spotkaniu, nawet nie zd??y?em si? zdenerwowa? - ?artuje ojciec tenisistki.

Mi?dzy s?owami ...
4582 5

Robert Radwa?ski: Nie podoba mi si? ten uk?ad


:: Po bardzo dobrym dla sióstr Radwa?skich sezonie, w którym Agnieszka zagra?a w finale Wimbledonu, a Urszula przez chwil? zajmowa?a miejsce w pierwszej trzydziestce WTA, ojciec tenisistek oczekuje kolejnych sukcesów. - Agnieszk? sta? na zwyci?stwo w Wielkim Szlemie, a Ula mo?e awansowa? do najlepszej dziesi?tki - przekonuje.

- Po turnieju Masters w Stambule pozosta? ma?y niedosyt. Nie ma jednak co gdyba?, to by? wspania?y sezon Agnieszki, ze ?wietnymi jej wynikami. Fina? Wimbledonu to historyczny sukces i wyczyn. Przecie? ka?dy tenisista marzy o tym, by tam zagra?. W Polsce chyba nawet nie do ko?ca zdajemy sobie spraw?, jak wielki by? to sukces. Przy takich pieni?dzach w?o?onych w ten sport i tylu graj?cych, to naprawd? sztuka - podkre?la na ?amach "Dziennika Polskiego" Radwa?ski.

Ojciec tenisistek odniós? si? równie? do post?pów, które poczyni?a jego m?odsza córka. Urszula awansowa?a z 105. pozycji na 31. miejsce w rankingu WTA. ...
4450 0

Robert Radwa?ski: Organizmu nie da si? niestety oszuka?


:: Agnieszka Radwa?ska przegra?a z by?? liderk? rankingu tenisistek Amerykank? Seren? Williams 2:6, 1:6 w pó?finale ko?cz?cego sezon turnieju Masters

:: ::

Williams jest wci?? niepokonana podczas turnieju WTA Championships w Stambule. Wcze?niej z kompletem trzech zwyci?stw wygra?a rywalizacj? w Grupie Czerwonej. Natomiast krakowianka by?a druga w Grupie Bia?ej z bilansem 2-1.

Amerykanka by?a lepsza, ale nale?y przypomnie?, ?e wczoraj Polka rozegra?a wyczerpuj?cy mecz z W?oszk? Sar? Errani. Pojedynek trwa? dok?adnie 3 godziny, 29 minut i 29 sekund, to nowy rekord d?ugo?ci trzysetowego spotkania w mistrzostwach WTA.

Pocz?tek meczu by? typowy dla Williams i polega? na samych ko?cz?cych uderzeniach ju? przy pierwszej czy drugiej pi?ce w ka?dej wymianie. Ten agresywny styl przyniós? jej prze?amanie serwisu rywalki na otwarcie, a zaraz po tym prowadzenie 2:0.

Chwilowy zryw Radwa?skiej pozwoli? jej wyrówna? na 2:2, ale chwil? po ...
4315 1

Radwa?ski: Wiktorowski nie jest trenerem!


:: Agnieszka do?? ?atwo ogra?a w Tokio Wier? Zwonariow?.

- Z tego, co mówi?a mi Agnieszka, Zwonariowa walczy?a do stanu 5:3 w pierwszym secie, a potem si? podda?a, nie wierzy?a w zwyci?stwo. Pomijaj?c pierwsz? rund? i mecz z Japonk?, która startowa?a z dzik? kart?, fina? by? naj?atwiejszym spotkaniem Agnieszki w tym turnieju. To o czym? ?wiadczy. Rosjanka po pó?godzinnej walce stwierdzi?a, ?e nie ma szans.

By? mo?e dlatego, ?e widzia?a, jak Agnieszka gra?a w pó?finale z Bia?orusink? Wiktori? Azarenk?. Kilka miesi?cy temu pana córka zapewne nie wytrzyma?aby psychicznie i odpu?ci?a to spotkanie. Tym razem posz?a za ciosem.

- To by? jeden z najlepszych meczów w kobiecym tenisie, jaki w ogóle widzia?em. Bardzo wysoki poziom. Agnieszka ju? który? raz pod koniec sezonu jest w wysokiej formie. Szkoda, ?e nie uda?o si? ugra? czego? wi?cej w wielkich szlemach. Jednak Masters jest tak samo ...
4279 3

Mo?liwy koniec pary Radwa?ska - Radwa?ski!


:: Agnieszka Radwa?ska zdecydowa?a, ?e na razie nie chce trenowa? z ojcem. - Po Wimbledonie Tomek Wiktorowski powiedzia? mi, ?e przez dwa tygodnie nie uda?o mu si? porozmawia? z Agnieszk? o tenisie. To pokazuje, jak trudnym klientem dla trenera jest nasza tenisistka - komentuje Wojciech Fibak.

Najlepsza polska tenisistka od tygodnia jest w Ameryce, gdzie rozpocz??a pi?ciotygodniowe przygotowania do wielkoszlemowego US Open. W I rundzie turnieju WTA w kalifornijskim Stanfordzie (pula nagród 721 tys. dol.) g?adko pokona?a w poniedzia?ek Czeszk? Barbor? Záhlavov?-Strýcov? 6:1, 6:2.

Po spotkaniu rozmawia?a z ameryka?skimi dziennikarzami i w?a?nie wtedy powiedzia?a, ?e nie b?dzie przez jaki? czas trenowa? z Robertem Radwa?skim. - Czasem dobrze jest zrobi? przerw?, szczególnie od kogo?, z kim pracowa?o si? przez 17 lat. To po prostu za du?o - powiedzia?a Agnieszka.

Potwierdzi?a te? to, o czym "Gazeta" pisa?a w poniedzia?ek, czyli ?e na pro?b? ...
4126 6

Robert Radwa?ski zdradza kulisy konfliktu z córk?


:: Agnieszka Radwa?ska w przeci?gu ostatnich trzech lat nie wygrywa?a turniejów WTA. W ostatni? niedziel? uda?o si? w Carlsbadzie, ale bez pomocy ojca-trenera, z którym zawodniczka postanowi?a si? rozsta?. - Sukcesy "I?ki", a ?ycz? ich jej jak najwi?cej, zawsze b?d? sz?y tak?e na moje konto. Nawet za dziesi?? lat! Przecie? to ja j? kszta?towa?em jako tenisistk? - mówi Robert Radwa?ski w rozmowie z Wojciechem Batko z "Polska The Times".

Agnieszka wygra?a w niedziel? turniej w Carlsbadzie. Czy rado?? z tego sukcesu nie miesza?a si? ze zwyk?? ludzk? zazdro?ci?, ?e "nie pójdzie" to na moje konto, gdy? mnie tam nie by?o?

- Co to za pytanie!? Nie, ono nie jest na miejscu! Przecie? sukcesy "I?ki", a ?ycz? ich jej jak najwi?cej, zawsze b?d? sz?y tak?e na moje konto. Nawet za dziesi?? lat! Przecie? to ja ukszta?towa?em j? jako tenisistk?. Pracowa?em z ni? dzie? w dzie? ...
4042 8

Robert Radwa?ski oburzony decyzj? ITF


Zawieszenie przez belgijski s?d, a nast?pnie uchylenie przez Mi?dzynarodow? Federacj? Tenisow? (ITF) kary rocznej dyskwalifikacji na?o?onej przez flamandzki trybuna? sportowy na belgijsk? tenisistk? Yanin? Wickmayer zbulwersowa?o Roberta Radwa?skiego. "Dzi?ki sprytnemu wybiegowi zawodniczka, która unika?a kontroli antydopingowych mo?e gra?" - przyzna?.

"To by? sprytny wybieg, bo belgijski zwi?zek praktycznie umywa r?ce. To nie oni, tylko s?d cofn?? kar?. No i dziewczyna, która unika?a kontroli, mo?e znów gra?. Uwa?am, ?e co? tu jest nie w porz?dku. Jak zawodniczka jest zawieszona na rok, to nie ma gry przez rok i koniec. Tak powinno by?" - powiedzia? ojciec i zarazem trener sióstr Agnieszki i Urszuli Radwa?skich.

"Do?? sprytnie zosta?o odkr?cone co?, co powinno by? karalne. Po co s? te przepisy, to +siusianie+ do probówek, skoro mo?na po prostu unika? kontroli i pozosta? bezkarnym? Kto? inny sk?ada o?wiadczenia, wypisuje te wszystkie kwity, jest ca?y czas zdyscyplinowany, a tu nagle ...
3988 2

Robert Radwa?ski wybiera si? do Stambu?u


:: Robert Radwa?ski b?dzie towarzyszy? córce Agnieszce w trakcie turnieju Masters w Turcji.

- Lec? do Stambu?u - powiedzia? Dziennikowi Polskiemu, ojciec najlepszej polskiej tenisisty. - Chcia?bym je?dzi? na wi?cej turniejów. Niestety, nie pozwala mi na to sytuacja rodzinna. W Krakowie nadal trenuj? z córkami. Jestem na bie??co ze wszystkim, co si? dzieje w tenisowym ?wiecie.

Agnieszka polecia?a ju? do Turcji z Tomaszem Wiktorowskim i Dawidem Celtem. Losowanie grup odb?dzie si? w niedziel?. Pierwsze pojedynki zostan? rozegrane we wtorek.

Radwa?ski zabra? te? g?os w sprawie post?pów m?odszej z krakowskich sióstr.

- Urszula wydoro?la?a. Ju? nie denerwuje si? na korcie, jak to kiedy? bywa?o. Jest spokojniejsza, jej gra sta?a si? bardziej wszechstronna. Od dawna mówi?em, ?e sta? j? na miejsce w czo?owej dziesi?tce rankingu ?wiatowego i podtrzymuj? to. Z jej si?? gry spokojnie mo?e zaj?? bardzo daleko ...
3877 2

Radwa?ski: "Isia" teraz poka?e na co j? sta?


Ojciec i trener Agnieszki Radwa?skiej, Robert Radwa?ski, podkre?li? i? jego córka po ostatnich niepowodzeniach, na Wimbledonie poka?e na co j? sta?.

Ostatnio wyniki popularnej "Isi" nie nale?a?y do najlepszych, ale "Papa" Radwa?ski bagatelizuje problem. - To jest tragiczny rok dla Polski pod wieloma wzgl?dami. My te? mamy kryzys, ale tylko przej?ciowy. Agnieszka w brylantowej formie na pewno nie jest, ale tak ju? jest w tenisie: czasem jest forma, a czasem... brytfanka - mówi Radwa?ski.

Trener "Isi" przekonany jest jednak, ?e na Wimbledonie jego córka poka?e na co j? sta? i wpadki nie b?dzie. - Agnieszka na trawie zawsze jest bardzo gro?na, na pewno sta? j? na ?wier?fina? i to jest nasz plan minimum - twierdzi.
3802 4

Robert Radwa?ski: Szcz??liwy przed telewizorem.


:: Trener Tomasz Wiktorowski, kapitan kadry narodowej kobiet w Pucharze Federacji, na co dzie? pracownik Polskiego Zwi?zku Tenisowego, zosta? zatrudniony przez team Radwa?skich. Na sukces nie trzeba by?o d?ugo czeka?: Agnieszka Radwa?ska wygra?a turniej w Carlsbad.

Bezpo?redniego kontaktu z córkami nie ma podczas serii ameryka?skich zawodów Robert Radwa?ski, ojciec i teoretycznie pierwszy trener krakowskich tenisistek Agnieszki i Urszuli. - Za to, ?e Tomek nam pomaga, godziwie go wynagradzamy - mówi o Wiktorowskim na ?amach "Dziennika Polskiego". - Robi? wszystko, by córka gra?a coraz lepiej i wygrywa?a turnieje. Nawet, je?li siedz? przed telewizorem i widz?, ?e Agnieszka wygrywa, jestem szcz??liwy i czuj? si? wspaniale - t?umaczy i zaznacza, ?e by? mo?e sam poleci do Nowego Jorku na US Open (od 29 sierpnia).

W niedziel? Agnieszka Radwa?ska triumfowa?a w Carlsbad (Kalifornia). Wed?ug ojca najlepszy mecz, w podobnym stylu do tych z Francesk? Schiavone w Madrycie i ...
3748 5

Robert Radwa?ski: W damskiej szatni si? mówi po polsku


Ca?a sportowa Polska dr?y o stan ?ci?gna serdecznego palca Agnieszki Radwa?skiej.
Z palcem na szcz??cie jest ju? w porz?dku. Aga by?a poddawana ró?nym zabiegom, które jej pomog?y. Przed nast?pnym meczem ma dzie? przerwy, a wi?c czas dzia?a na nasz? korzy??.
Czy to oznacza, ze Agnieszka i Urszula zagraj? razem w deblu?
Tak, debel to inny rodzaj obci??enia. Wbrew temu, co mo?e si? wydawa?, nie stwarza problemów.
Mecz pierwszej rundy z Austriaczk? Patrici? Mayr trwa? nieca?? godzin?. Jak ocenia pan gr? córki?
Chodzi?a cz?sto do siatki, co mnie bardzo cieszy. Wymiany nie trwa?y d?ugo, Mayr nie by?a równorz?dn? przeciwniczk?. Dobrze, ?e Aga nie wylosowa?a w pierwszej rundzie Hiszpanki lub W?oszki, bo one s? w stanie d?ugo przebija? pi?k?, a wtedy mog?oby by? ró?nie.
Austriaczka bywa na korcie nerwowa, czy prowokowa?a tak?e Agnieszk??
W spotkaniu do jednej bramki nie mia?a okazji si? wykaza?. Faktycznie, ona ...
3718 0

Radwa?ski: Najlepsza promocja w dniu wyborów


:: Agnieszka Radwa?ska wygra?a turniej WTA na twardych kortach w Pekinie (z pul? nagród 4,5 mln dol.), pokonuj?c w finale Niemk? Andre? Petkovic 7:5, 0:6, 6:4. Ojciec i trener krakowianki uwa?a, ?e ten mecz by? dobr? reklam? kobiecego tenisa, ale i Polski.

- Rewelacyjny mecz, po prostu, có? mo?na innego powiedzie?. Obie dziewczyny gra?y na niesamowitym poziomie i do tego ca?a dramaturgia. My?l?, ?e nie mo?na by?oby wymy?li? skuteczniejszego sposobu promocji tenisa dziewczyn na tak? skal?. Bior?c pod uwag?, ?e fina? rozgrywano w niedzielne popo?udnie, to s?dz?, ?e przed telewizorami na ca?ym ?wiecie zasiad?o mo?e i z 300 milionów ludzi - powiedzia? Radwa?ski.

- Owszem Isia gra?a równie dobry mecz ju? w ?wier?finale przeciwko Anie Ivanovic, zanim Serbka skreczowa?a, ale dzisiaj pokaza?a naprawd? ?wietny tenis. To chyba najlepsza promocja Polski na ca?y ?wiat i to w dniu wyborów w naszym kraju. Dzisiaj dzi?ki zwyci?stwu ...
3685 11

Robert Radwa?ski: Popieram Sta?czuka, o Isi nie rozmawiam


:: Szykuje si? ciekawa rozgrywka o fotel prezesa Polskiego Zwi?zku Tenisowego. Na sobotnim zje?dzie powalcz? o niego biznesmen Krzysztof Suski (50 l.) i bankowiec Maciej Sta?czuk (51 l.). Walka podzieli?a ?rodowisko tenisowe i... rodziców naszych najwi?kszych gwiazd. Jerzy Janowicz senior (56 l.), tata Jerzyka, stoi murem za Suskim, a Robert Radwa?ski (51 l.) jest przekonany, ?e lepszym prezesem b?dzie Sta?czuk.

"Super Express": - Dlaczego popiera pan Macieja Sta?czuka?

Robert Radwa?ski: - Od dawna sprawdza? si? jako sportowy dzia?acz, m.in. w PZPN, a ostatnio w zarz?dzie PZT. To znakomity bankowiec i finansista, co te?, bior?c pod uwag? potrzeby naszego zwi?zku, ma niebagatelne znaczenie.

- Zwolennicy Suskiego (35. miejsce w rankingu 100 najbogatszych Polaków magazynu "Wprost", z m?j?tkiem rz?du 650 mln z?, red.) zwracaj? uwag? na to, ?e deklaruje on finansowanie dzia?alno?ci PZT ze ?rodków w?asnych w wysoko?ci minimum 1 mln z? rocznie.[br ...
3670 7

Radwa?ski: Urszula wci?? ma problem z kr?gos?upem


:: Przed rokiem Urszula Radwa?ska przesz?a operacj? kr?gos?upa. Po sze?ciomiesi?cznej przerwie tenisistka wróci?a na korty, ale wci?? gra ze zmiennym szcz??ciem i bezskutecznie próbuje odrobi? straty w rankingu WTA Tour. Teraz znowu ma problemy zdrowotne.

Podczas ubieg?orocznego Australian Open, w styczniu, lekarze w Melbourne stwierdzili u niej p?kni?cie kr?gu w odcinku l?d?wiowym kr?gos?upa. Po kilku tygodniach bezskutecznego oczekiwania na zro?ni?cie ko?ci, podda?a si? w Miami nowatorskiej operacji wype?nienia szczeliny sztuczn? tkank?. Po intensywnej rehabilitacji w lecie wróci?a na korty.

Miesi?c temu odpad?a w pierwszej rundzie eliminacji do tego turnieju, ale gra?a z silnym bólem pleców. Okaza?o si?, ?e spowodowany by? stanem zapalnym innego kr?gu w odcinku l?d?wiowym.

"Nie chodzi o tamten p?kni?ty kr?g tylko inny, który znajduje si? w tym samym odcinku. Najpierw by? stan zapalny, a pó?niej zrobi?a si? tam jaka? naro?l. Na razie nie wiemy dok?adnie, co z tego ...
3619 1

Radwa?ski: Wiktorowski zarabia na niez?e waciki


- Tomek jest sowicie wynagradzany, na pewno nie narzeka na stan swojego konta - przekonuje w "Super Expressie" Robert Radwa?ski, którego ostatnio na stanowisku trenera Agnieszki zast?pi? Tomasz Wiktorowski.

Sk?d taka forma córki? Od kiedy zamiast pana na turnieje je?dzi z ni? Tomasz Wiktorowski, Agnieszka wygra?a trzy turnieje...

- Powiem tak: w zawodowym sporcie robi si? wszystko, ?eby by? najlepszym na ?wiecie. Ca?y nasz sztab d??y do tego, ?eby Agnieszka odnosi?a zwyci?stwa. We wrze?niu postanowili?my co? zmieni? i by? to strza? w dziesi?tk?, stworzyli?my jej odpowiednie warunki i Isia gra fenomenalnie!

Trenowa? pan z ni? przed jej wylotem do Azji, teraz tak?e b?dziecie razem pracowa??

- Oczywi?cie, wci?? jestem trenerem córek, tylko nie latam z nimi na turnieje, bo tak jest lepiej. Zreszt? zdradz? panu ciekaw? rzecz: po prasowych doniesieniach, ?e "zosta?em zwolniony przez Agnieszk?", straci?em prac? w ...
3544 3

Radwa?ski: pyskowanie by?o, jest i b?dzie


:: Po ostatnich rodzinnych spi?ciach na kortach im. Rolanda Garrosa, z Robertem Radwa?skim, ojcem i trenerem Agnieszki, rozmawia? w Pary?u Hubert Zdankiewicz z "Polska The Times".

Rozmawiacie ju? z córk? normalnie?

Nie, i nie b?dziemy wi?cej rozmawia?. Niech sobie szuka nowego trenera. ?artuj? oczywi?cie. Wyja?nili?my sobie co trzeba i nie ma ju? problemu.

Podczas przegranego przez Agnieszk? meczu II rundy Roland Garros z Jaros?aw? Szwedow? mocno mi?dzy wami zaiskrzy?o. Pad?y nawet s?owa powszechnie uwa?ane za wulgarne.

Chyba wy, dziennikarze, znacie nas na tyle dobrze, by wiedzie?, ?e nie jeste?my aktorami. Nie zachowujemy si? tak perfidnie, by gra? jak?? rol?, a pó?niej w szatni ciosa? sobie ko?ki na ?bie. Nie, to nie u nas. Jeste?my lud?mi z krwi i ko?ci, a nie pinokiami z drewna. Czasami komu? co? si? wyrwie, nie mówmy jednak o kryzysie czy upadku, bo go ...
3514 5

Radwa?ski o Istambule


Mistrzostwa WTA. Agnieszka Radwa?ska zagra w grupie czerwonej z Wo?niack?, Zwonariow? i Kvitov?

Pierwsza wa?na odpowied? w Stambule ju? pad?a – wiem kto z kim gra w grupach. Wyniki losowania by?y nast?puj?ce: grupa czerwona – Karolina Wo?niacka, Petra Kvitova, Wiera Zwonariowa i Agnieszka Radwa?ska; grupa bia?a – Maria Szarapowa, Wiktoria Azarenka, Na Li i Samantha Stosur.

Kolory grup wzi?to z tureckiej flagi. W uroczysto?ci nie bra?a udzia?u Azarenka, która zwyci??y?a w niedziel? w niedu?ym turnieju w Luksemburgu.

Rezerwowymi b?d? Marion Bartoli, która tak d?ugo niepokoi?a swymi startami Polk?, ale w Pucharze Kremla jednak jej ust?pi?a (w Moskwie pierwszy turniej WTA wygra?a S?owaczka Dominika Cibulkova), oraz Niemka Andrea Petkovi?. Pierwszy mecz turnieju rozpocznie si? we wtorek o 16. czasu polskiego.

Ojciec najlepszej polskiej tenisistki Piotr Radwa?ski nie czeka? na wyniki losowania z wielkim napi?ciem. – Uwa?am, ?e to wszystko ...
3484 0

Radwa?ski: Szlem w zasi?gu r?ki


Jakub Ciasto?: Z wyjazdu do USA pana starsza córka Agnieszka wróci?a z trofeum za zwyci?stwo w deblu w Miami. Jak wa?ny to sukces?

Robert Radwa?ski, ojciec i trener Agnieszki i Urszuli: Ca?y turniej by? udany. ?wier?fina? singla plus zwyci?stwo w deblu to ?wietne wyniki. Miami to pi?ty pod wzgl?dem presti?u turniej ?wiata, wa?niejsze s? tylko cztery Szlemy. W kobiecym tenisie w Polsce takiego sukcesu jeszcze nie by?o. Ale nie znaczy to, ?e teraz si? przekwalifikowujemy na debel, dalej jeste?my zainteresowani singlem. Gra podwójna jest dodatkiem.

Sk?d ten sukces? Ze S?owaczk? Daniel? Hantuchov? Agnieszka tworzy silniejsz? par? ni? wcze?niej z Rosjank? Mari? Kirilenko?

- Absolutnie nie. Obie dobrze uzupe?niaj? gr? Agnieszki, bo graj? p?askie pi?ki. To s? dwie ró?ne pary, ale je?li chodzi o sportow? klas?, bardzo zbli?one.


Jest szansa na wygranie w tym roku ...
3478 8

Robert Radwa?ski: Tenis to biznes bez sentymentów


:: Jakub Ciasto?: Nie s?dzi pan, ?e afera z Warsaw Open zepsu?a wizerunek teamu Radwa?skich? Na forach internetowych wi?kszo?? osób nie jest po waszej stronie. Nie rozumiej?, dlaczego chcia? pan pieni?dzy za start Agnieszki w jedynym polskim turnieju.

Robert Radwa?ski, ojciec i trener Agnieszki: - W?a?nie dlatego ujawni?em t? histori?, bo 99,9 proc. ludzi w Polsce my?li pewnie do dzi?, ?e Szarapowa przyjecha?a do nas, bo lubi Warszaw?, a Hantuchova dobrze si? czuje, wdychaj?c nasze powietrze. Ludzie nie rozumiej?, na czym polega zawodowy tenis. To jest biznes, a nie rekreacyjna zabawa weekendowa. Tak jak pan Stefan Makarczyk [dyrektor imprezy] nie organizuje turnieju w celach charytatywnych, tylko ?eby zarobi?, tak nikt w zawodowym tenisie nie gra dla zabawy, tylko dla pieni?dzy. W tenisie nie ma sentymentów, je?d?enie na turnieje z sympatii do dyrektora turnieju to s? bajki.

"Nic dla nas nie masz, tylko szczytne ...
3442 2

Radwa?ski: Mam z?? wiadomo??


:: Urszula Radwa?ska znów ma problemy z kr?gos?upem, którego uraz w ubieg?ym roku wy??czy? j? z gry na sze?? miesi?cy. To stawia pod znakiem zapytania wyst?p tenisistki z Krakowa w reprezentacji Polski w rozgrywkach Fed Cup w Grupie I Strefy Euroafryka?skiej.

"Mam z?? wiadomo?? - Ula ma stan zapalny kr?gu w kr?gos?upie, wi?c jej wyst?p w Fed Cup stoi pod znakiem zapytania. Na razie mo?e niby gra? w tenisa, ale ju? serwowa? nie. Zrobili?my w Melbourne skany kr?gos?upa i wys?ali?my je do USA, do lekarza, który robi? jej operacj? w marcu" - poinformowa? ojciec i trener tenisistki Robert Radwa?ski.

Razem z córkami Urszul? i Agnieszk? przebywa obecnie w Melbourne, gdzie starsza z sióstr wyst?puje w wielkoszlemowym Australian Open. W sobot? krakowianka awansowa?a do 1/8 fina?u, pokonuj?c Rumunk? Simon? Halep 6:1, 6:2. W czwartej rundzie, w poniedzia?ek, zmierzy si? z Chink? Shuai Peng. Natomiast Urszula ...
3424 1

Zmar? W?adys?aw Radwa?ski, dziadek Agnieszki i Urszuli


:: W wieku 80 lat zmar? dziadek Agnieszki i Urszuli Radwa?skich, W?adys?aw - poinformowa? ojciec polskich tenisistek Robert.
Od kilku lat Radwa?ski - by?y hokeista Cracovii - zmaga? si? z chorob? nowotworow?.

Finansowa? kariery wnuczek

To dzi?ki W?adys?awowi Radwa?skie mog?y zacz?? gra? w tenisa. Dziadek op?aca? im niemal wszystko - treningi, sprz?t, wyjazdy i hotele. By dziewczyny mog?y je?dzi? na turnieje juniorek do Czech czy S?owacji, zastawia? cenne obrazy z rodzinnej kolekcji. - By?em ich pierwszym sponsorem - wspomina? dwa lata temu. ::

http://www.sport.pl/celebrities/1,83535,14424960,Zmarl_Wladyslaw_radwanski__dziadek_Agnieszki_i_Urszuli.html#BoxSportTxt
3385 6Forum o kobiecym tenisie - WTAtenis.pl

Mobilna wersja forum