top home
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie:
Normalna szerokość 1024px Mniejsza szerokość 780px Większa szerokość 1152px Mobilna wersja forum


Pokaż wyniki jako: Posty Tematy Zaawansowane
Strona Główna » Tagi » siostr
Podobne tagi tematów
siostr

Tematy oznaczone jako siostr
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Pro?by o wys?anie wyniku meczu sióstr


Wpad?em na pomys?, aby stworzy? taki temat, w którym b?dzie mo?na prosi? ludzi z naszego forum o wys?anie wyniku meczu Agi/Uli, je?eli kto? w czasie grania meczu nie b?dzie móg? ?ledzi? wyniku ;).
8665 4

Rajskie wakacje sióstr Radwa?skich


Solidnie na to pracowa?y. Po 10 miesi?cach ci??kich treningów, latania z turnieju na turniej, wyczerpuj?cych meczach Agnieszka Radwa?ska (20 l.), wspólnie z siostr? Urszul? (19 l.) oraz przyjació?kami tenisistkami - Karolin? Wo?niack? (19 l.) i Angelik? Kerber (21 l.) - mo?e odpocz?? na egzotycznym Mauritiusie.

Mauritius to wyspa, na której temperatura nie spada poni?ej 20 stopni, idealne miejsce na urlop. Oczywi?cie pod warunkiem, ?e ma si? solidnie wypchany portfel. Sam lot z Polski kosztuje 6 tysi?cy z?otych. Luksusowe hotele tak?e nie nale?? do tanich: za noc w Hiltonie trzeba zap?aci? 950 dolarów (prawie 2800 z?otych)!

Ale na biedne nie trafi?o. Cztery uczestniczki rajskich wakacji zarobi?y w sumie w tym roku na kortach prawie 4 miliony dolarów: Isia - 1,3 mln, Karolina - 2,3 mln, Urszula - 250 tys., Angelika - 92 tys. Ca?y wyjazd jest utrzymany w ?cis?ej tajemnicy, nie chc? o nim mówi? ...
8503 12
6601 0

Nowa strona Sióstr Radwa?skich


www.radwanskateam.com
5836 12

W domu u sióstr Radwa?skich


W najblizsza sobote o 18 MTV pokaze pierwszy odcinek nowego cyklu "MTV Cribs na sportowo".
Wiem, ze na pewno jeden odcinek byl nagrywanych u sióstr w ich "wimbledo?skim" domu w Londynie. Prawdopodobnie bedzie to wlasnie ten pierwszy odcinek w najblisza sobote. Ale nie dam glowy:

MTV Cribs pl na sportowo - Sezon 1 odcinek 1 Kolejna edycja kultowego programu, tym razem po?wi?cona w ca?o?ci gwiazdom polskiego sportu. Kamery MTV podpatruj?, jak mieszkaj? siostry Radwa?skie, Jakub Przygo?ski, Paulina Ligocka, Leszek Blanik i inni znani sportowcy. Widzowie stacji otrzymaj? ekskluzywn? przepustk? VIP do domów swoich idoli i dowiedz? si?, w jakim stylu urz?dzone s? mieszkania sportowców, co jedz?, w jaki sposób najch?tniej odpoczywaj? czy jakimi samochodami je?d??. To wszystko po raz pierwszy zaprezentowane zostanie w?a?nie w „MTV Cribs PL na sportowo”.
4624 0

Lista meczy sióstr, które mo?na zdoby?


Na TF jest u?ytkownik giovane, który ma pot??n? baz? meczy i poprosi?em go aby udost?pni? list? meczy sióstr Radwa?skich, które posiada. Oto link do nich:

- http://www.megaupload.com/?d=0M0XT749

Wybierzmy te mecze, które s? najbardziej warte uwagi - i podam mu ich liste - i w ramach mo?lio?ci czasowych wrzuci je on do Internetu :).
4603 3
4504 0

Izraelscy kibice do sióstr Radwa?skich: Katolickie s..i


:: W czasie meczu z Izraelem w Grupie I Strefy Euroafryka?skiej polski debel sióstr Radwa?skich by? wyzywany przez izraelskich kibiców. Otrzymali?my informacj?, ?e pod adresem tenisistek krzyczano: „Katolickie s...i!”. Media na ten temat milcz?, jednak nam uda?o si? uzyska? potwierdzenie informacji o skandalicznym zachowaniu kibiców u jednego z cz?onków polskiej ekipy tenisowej. Dyskusja na ten temat toczona jest nawet na oficjalnym profilu Agnieszki Radwa?skiej na Facebooku.

Agnieszka i Urszula Radwa?skie doprowadzi?y do zwyci?stwa Polski 2:1 w meczu grupy C, pewnie pokonuj?c gospodynie turnieju Juli? Glushko i Shahar Peer 4:6, 6:3, 6:4. Wed?ug relacji internautów, którzy ogl?dali mecz, polskie tenisistki by?y l?one przez siedz?cych na trybunach kibiców.

O ca?ej sprawie milcz? media, które zastanawiaj? si? tylko, dlaczego na trwaj?cej zaledwie kilkadziesi?t sekund konferencji prasowej polskie tenisistki wraz z opiekunem siedzia?y z „kwa?nymi minami” i udziela?y jedynie „kilku zdawkowych odpowiedzi”.

Jak dowiedzia? si? ...
4165 5

Nast?pczyni sióstr Radwa?skich?


Joanna Lewandowska w NowaGazeta.pl

Kamila chce gra? jak Radwa?ska
Chodzi do drugiej klasy szko?y podstawowej, dobrze si? uczy, jest mi?? i skromn? dziewczynk?. Przede wszystkim jednak ci??ko pracuje na swoje wyniki i odnoszone sukcesy. Kamila Ostrowska z Borkowic jest m?od?, ?wietnie zapowiadaj?c? si? tenisistk?, która doskonale prezentuje si? na turniejach.
9 pa?dziernika 2013 |Aktualno?ci | NOWa Gazeta | Trzebnica | Wiadomo?ci sportowe Komentuj
Kamila chce gra? jak Radwa?ska
Niespe?na o?mioletnia Kamila Ostrowska zaj??a VIII miejsce w turnieju Golden 4 – Masters w Lubawce, nad którym swój patronat obj?? wicemarsza?ek Województwa Dolno?l?skiego Rados?aw Mo?o?. Jak mówi Rafa? Ostrowski, tata ma?ej tenisistki, turniej Golden 4 – Masters jest podsumowaniem cyklu Golden 4, który rozgrywany by? w czterech miastach: Wroc?aw, Karpacz, Szczawno Zdrój i Z?otoryja. – Turniej by? mocno obsadzony, tym bardziej cieszymy si? z sukcesu córki. Uczestniczy?y w nim m.in. dziewczynki z pierwszej dziesi?tki w ...
3952 0

Ojciec sióstr Williams: Radwa?skie si? pi?knie rozwijaj?


:: Ojciec sióstr Williams: Radwa?skie si? pi?knie rozwijaj? ::

PRZEGL?D PRASY: Obserwuj? je od kilku lat i widz?, jak si? pi?knie rozwijaj?. Bóg da? im talent - cytuje opini? Richarda Williamsa na temat sióstr Radwa?skich Przegl?d Sportowy. Dzi? Agnieszka Radwa?ska gra z Amerykank? Oudin. Relacja na ?ywo od 13.00 na Sport.pl
Wed?ug ojca czo?owych tenisistek ?wiata, Agnieszka i Urszula Radwa?skie maj? wszystko, by w przysz?o?ci by? mistrzyniami Wimbledonu. - Musz? si? tylko nauczy? radzi? sobie z presj?, mediami, czasami ich nachalnym wr?cz zainteresowaniem - radzi Richard Williams.

Dodaje jednak, ?e Agnieszka Radwa?ska coraz lepiej radzi sobie z presj? na korcie. - Agnieszka jest niezwykle silna psychicznie, przypomina mi moje dziewczyny Venus i Seren? - mówi.

sport.pl
3889 4
3502 4

Intensywne przygotowania sióstr Radwa?skich


Chocia? trwaj? tenisowe wakacje, to siostry Agnieszka i Urszula Radwa?skie nie narzekaj? na nadmiar wolnego czasu. Podczas pobytu w Krakowie trenuj?, ucz? si? i zdaj? egzaminy na uczelni, a starsza z nich Agnieszka równie? odwiedza lekarzy w ramach rehabilitacji po operacji r?ki.

- Zdecydowanie uwa?am, ?e doba powinna by? d?u?sza ni? 24 godziny, zw?aszcza, ?e studiujemy z Ul? zaocznie, wi?c mamy zaj?cia w weekendy. Niestety nie s? one ju? tak wolne, jak wcze?niej - powiedzia?a Agnieszka Radwa?ska.

Dziesi?ta tenisistka w rankingu WTA Tour w po?owie listopada przesz?a w Krakowie operacj?, która ma na dobre wyeliminowa? anatomiczne przyczyny nawracaj?cego stanu zapalnego stawu palca serdecznego. Po dwóch tygodniach od zabiegu zdj?to jej szwy, a po trzech wznowi?a treningi. Wci?? jednak chodzi na rehabilitacj?: na?wietlanie, lasery, ultrad?wi?ki, krioterapi? i to si? nie zmieni do jej wylotu do Australii. Do tego czasu, podobnie jak Urszula, musi jeszcze pozdawa? ...
3358 1

Dom McIlroy'a i Caro w Palm Brach obok sióstr Williams


McIlroy to buy Florida home near Williams sisters
Thursday, February 07, 2013 /by Jonathan Scott

The couple affectionately—or repulsively, depending on whom you speak to—referred to as "Wozzilroy" has reportedly put down for a $10.9-million mansion (£6.7 milllion) in Palm Beach Gardens, Florida. Rory McIlroy's lair-to-be, rumored to be shared with Caroline Wozniacki, is near both Venus and Serena Williams' own home and Tiger Woods' abode. Pictures here, including a funny one of the pair walking together—poor McIlroy, belittled by his girl's high heels even though he is, in truth, just a half-inch shorter than her.

The home harbors a "world class" gym, a private dock, six bedrooms, nine bathrooms, and more ... but apparently not even one tennis court, interestingly. Perhaps Wozniacki would prefer a break entirely from the WTA when she's there, or it could be that the pair will add ...
3241 0

Zdj?cia sióstr z Eastbourne 2009


http://sport.onet.pl/74445,1248732,126238,8,0,fotoreportaz.html
3238 5

O meczach sióstr na USO


:: Debiutuj?ca w US Open Urszula (WTA 63) zupe?nie nie umia?a sobie poradzi? z przeci?tn? rywalk? (WTA 67). Przyzwoity serwis, czasem k??liwy slajsik, równo, mocno, zazwyczaj celnie - Barrois gra?a jak solidna rzemie?lniczka, ale bez przesadnego b?ysku. Ula zacz??a dobrze, od prze?amania na 4:2, ale potem stoczy?a si? ostro w dó?. Przegra?a seta, mecz, a wszystko to w dobrze znanych rytmach rakiety uderzanej ze z?o?ci? o kort i okrzykach niezadowolenia - z siebie i wszystkiego dooko?a: "Jak ty grasz!", "Dlaczego ten kort taki wolny!", "Jak mo?na by? tak? kalek?!".

Patrzy?o si? na to smutno, tym bardziej, ?e Ula przegra?a tak ju? nie pierwszy raz. By?a mowa o psychologu, o dorastaniu, na razie zmian nie wida?. Trener Robert Radwa?ski, który w takich chwilach miewa nag?e przyp?ywy szczero?ci, tym razem powiedzia?: - Tu nie chodzi o nerwy. Ula nie umie gra? z rywalkami, które mieszaj? gr?, zwalniaj?, przyspieszaj?, czyli ...
3163 0

Hinduski ho?d dla sióstr


http://daily.bhaskar.com/article/SPO-OFF-rare-and-unseen-images-of-polish-tennis-stars-and-sisters-agnieszka-and-urszula--4431953-PHO.html
3079 0

Tenis. Sióstr Radwa?skich rewolucja z rozs?dku


:: Agnieszka Radwa?ska bierze ?ycie w swoje r?ce. Sama podj??a decyzj? o starcie w wielkoszlemowym Australian Open, wyprowadzi?a si? od rodziców, ale... gotowanie zostawia siostrze.

Czo?owa zawodniczka ?wiata wróci?a ju? do treningów z pe?nym obci??eniem po operacji stopy. W listopadzie przekonywa?a, ?e przerwa od tenisa mo?e potrwa? pó? roku. Zrezygnowa?a z wakacji i na pocz?tku grudnia rozpocz??a zaj?cia, cho? odbija?a pi?ki, siedz?c na krze?le. Start w Melbourne wydawa? si? nierealny.

Bez tupania nó?k?

Kontuzjowana stopa jednak szybko si? goi, a Radwa?ska zapewnia, ?e na 80 proc. wyst?pi w Australian Open. - Kilkudniowy kryzys ju? za mn?. Noga spuch?a, zacz??a bole?, wi?c przestraszy?am si?, ?e nie dam rady wyst?pi? w turnieju. Jest ju? lepiej, trenuj? niemal na pe?nych obrotach - podkre?la 14. rakieta ?wiata. ::

sport.pl
3025 1

Ci??ka wyprawa sióstr Radwa?skich


siostry Radwa?skie w sobot? wylatuj? do Indian Wells. Tam odbywa si? jeden z ulubionych turniejów Agnieszki. Obola?a Urszula nie b?dzie mog?a gra?, dlatego za dwa tygodnie wypadnie z grona stu najlepszych tenisistek na ?wiecie.

M?odsza z sióstr Radwa?skich od miesi?cy ma ten sam cel: awans do najlepszej pi??dziesi?tki rankingu WTA. Szanse na jego szybk? realizacj? s? jednak bliskie zera. W po?owie marca Urszula straci wywalczone w zesz?ym roku punkty za awans do IV rundy turnieju w Indian Wells i spadnie na dalsz? pozycj?.

- Wiedzia?am, ?e mnie to czeka. Trudno. Co mam poradzi?? Zadzia?a?a si?a wy?sza. Przecie? nie mog?am przewidzie?, ?e b?d? kontuzjowana. Mam tylko nadziej?, ?e szybko uda mi si? wróci? do setki - powiedzia?a Ula.

Robert Radwa?ski, ojciec i trener sióstr, jest optymist?: - Ula wychodzi na kort raz dziennie, uwa?am, ?e z jej zdrowiem jest OK. W Indian ...
3001 4

HMP do lat 14 w tenisie. Nagrody od sióstr Radwa?skich


:: Agnieszka i Urszula Radwa?skie ufundowa?y nagrod? fair play dla uczestników halowych mistrzostw Polski m?odzików (do lat 14). Turniej zosta? rozegrany w ubieg?ym tygodniu w Krakowie.

Radwa?skie ju? po raz drugi ufundowa?y nagrod?. Kupi?y dzieciom naci?gi naturalne do rakiet. - Kiedy? po prostu dowiedzia?y si?, ?e organizuj? tego typu turniej, i same z?o?y?y propozycj? - opowiada portalowi krakow.sport.pl Joanna Sakowicz-Kostecka, dyrektorka mistrzostw.

W ubieg?ym roku nagrod? otrzyma? ch?opiec, który zaczeka? na spó?nionego rywala. Wed?ug przepisów po 15 minutach móg? otrzyma? walkower, ale nie zgodzi? si? na to. Mecz i tak wygra?.

W tym roku upominek ufundowany przez siostry Radwa?skie otrzyma?a dziewczynka, która kilkakrotnie podwa?y?a decyzj? s?dziego na swoj? niekorzy??.

Turnieje singlowe wygrali Wiktoria Kulik (Promasters Szczecin) i Kacper ?uk (Legia Warszawa). ::

sport.pl
2899 0

Plany sióstr Radwa?skich: Aga do Singapuru, Urszula do Czech


:: Krakowianki rozpoczn? sezon w Sydney, ale wcze?niej rozdziel? si?. Starsza jedzie na turniej pokazowy do Singapuru, a m?odsza zagra w lidze czeskiej.

Agnieszka i Urszula Radwa?skie korzystaj? z ostatnich chwil urlopu i w sobot? wzi??y udzia? w rodzinnym benefisie. Zagra?y mi?dzy innymi w meczu miksta z tat? Robertem i dziadkiem W?adys?awem.


Pod koniec przysz?ego tygodnia starsza siostra zagra w kolejnych meczach pokazowych. Wylatuje do Azji na turniej Singapore Women's Tennis Exhibition. Wezm? w nim tak?e udzia? Australijka Samantha Stosur, Chinka Shuai Peng, W?oszka Flavia Pennetta, S?owaczka Daniela Hantuchova i Hiszpanka Anabel Medina Garrigues. Zawody zaczynaj? si? w pi?tek 16 grudnia.

Z kolei Urszula pojedzie do Czech, gdzie wyst?pi w meczach tamtejszej ligi, która jest uznawana za jedn? z najlepszych w Europie (w Polsce nie ma podobnych rozgrywek). Nowy sezon dla krakowianek zacznie si? 9 stycznia w Sydney. Siedem ...
2840 0

Tata sióstr Williams. Jak wychowa? mistrzynie


Film dokumentalny, Wlk. Brytania, 2002::
:: <iframe width="620" height="349" src="http://video.anyfiles.pl/w.jsp?id=49317&width=620&height=349&pos=0&skin=0" frameborder="0" scrolling="no" ></iframe>
:: ::PS: Wkrótce ameryka?ska produkcja: Venus and Serena:: :: <iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/DHCEnYqr4EY?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> :: ::
2794 1

Tomasz Wolfke o wyst?pach sióstr Radwa?skich we French Open


:: Agnieszka Radwa?ska zagra?a bardzo dobry mecz z An? Ivanovic i bardzo dobry z Sar? Errani, mimo ?e przegrany. Ona ma swój styl, niepowtarzalny w ?wiatowej czo?ówce – uwa?a Tomasz Wolfke.

– Ula potrzebuje jakiego? spektakularnego wyniku, ?eby prawdziwie uwierzy?a, ?e sta? j?. Jaki? pó?fina?, czy fina? móg?by j? doskonale podbudowa?, pchn?? nieco w rankingu i doda? wiary we w?asne umiej?tno?ci – dodaje z zatroskaniem rozmówca Sportowych Wywiadów.Ukszta?towa?a si? ciekawa grupa w której s? siostry Radwa?skie, mo?e do??czy do nich Paula Kania, mo?e Sandra Zaniewska, mo?e odrodzi si? niespe?niona Marta Domachowska?Sportowe Wywiady: Zanim porozmawiamy o dokonaniach we French Open sióstr Radwa?skich warto podkre?li?, ?e pod wzgl?dem obfito?ci Polaków i Polek takiego jak ten turnieju nie by?o.

Tomasz Wolfke: – Mieli?my jedena?cioro reprezentantów – dziesi?cioro w turnieju seniorskim i ...
2785 0

Porównanie techniki sióstr - i wnioski


http://www.tennisforum.com/showthread.php?t=932857
przez Moby'ego w oparciu o 3' film z treningu w Indian Wells 2014
2764 0

Zaszczytna rola sióstr Radwa?skich


Agnieszka i Urszula Radwa?skie maj? wkrótce zosta? ambasadorkami Krakowa. Tenisistki pod Wawel maj? przyci?gn?? kibiców sportu, ale tak?e tzw. "wy?sz? sfer?".

- Radwa?scy, jako przedstawiciele nobliwego, wyrafinowanego sportu, bardziej pasuj? do spokojnego i kulturalnego Krakowa ni? cho?by dynamiczny, ale mimo wszystko niszowy Micha? Ko?ciuszko. Dwie znane marki - tenisistki i miasta - wspó?graj? ze sob?. To mo?e da? sukces w przyci?ganiu zagranicznego turysty, dla którego celem nie jest tylko tanie piwo - mówi Maciej ?ata?, specjalista do marketingu sportowego. W?a?nie na takich fanów, którzy zasiadaj? na kortach stadionu im. Rolanda Garrosa czy jedz? truskawki z bit? ?mietan? na Wimbledonie w Krakowie licz?.

Pomóc maj? siostry Radwa?skie. Wysoko?? kontraktu z magistratem jest obj?ta jednak tajemnic? handlow?. - Starsza córka jest w czo?owej dziesi?tce rankingu ?wiatowego. Nie oszukujmy si?, takie rzeczy sporo kosztuj? - mówi Robert Radwa?ski, ojciec i mened?er tenisistek.

Czym Agnieszka ...
2755 0

Nowe otwarcie sióstr Radwa?skich


:: Urszula zmienia trenera - Macieja Synówk? zast?pi prawdopodobnie Czech Martin Fassati. Agnieszka zostaje przy Tomaszu Wiktorowskim, ale w przerwie zimowej bardziej postawi?a na przygotowanie fizyczne. Do Australii leci 26 grudnia.
Synówka pracowa? z m?odsz? z sióstr od po?owy 2012 r., czyli od momentu, gdy na turnieje przesta? definitywnie je?dzi? ojciec tenisistek Robert Radwa?ski.

Urszula awansowa?a w tym czasie z okolic 80. miejsca w rankingu do pierwszej czterdziestki, zagra?a w pierwszym finale turnieju WTA i pokona?a kilka wysoko notowanych rywalek, m.in. Marion Bartoli i An? Ivanovi?.

Synówka - jak sam mówi? latem w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" - próbowa? przede wszystkim zmieni? mentalne podej?cie Urszuli, która na korcie zbytnio si? stresowa?a, za du?o od siebie wymaga?a, chcia?a za wszelk? cen? dorówna? siostrze. Cz??ciowo mu si? uda?o, cz??ciowo nie - w Wielkich Szlemach nic si? nie zmieni?o, Urszula wci?? odbija?a si? od rywalek w ...
2515 6Forum o kobiecym tenisie - WTAtenis.pl

Mobilna wersja forum