top home
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie:
Normalna szerokość 1024px Mniejsza szerokość 780px Większa szerokość 1152px Mobilna wersja forum


Pokaż wyniki jako: Posty Tematy Zaawansowane
Strona Główna » Tagi » ten
Tematy oznaczone jako ten
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Robert Radwa?ski: Nie podoba mi si? ten uk?ad


:: Po bardzo dobrym dla sióstr Radwa?skich sezonie, w którym Agnieszka zagra?a w finale Wimbledonu, a Urszula przez chwil? zajmowa?a miejsce w pierwszej trzydziestce WTA, ojciec tenisistek oczekuje kolejnych sukcesów. - Agnieszk? sta? na zwyci?stwo w Wielkim Szlemie, a Ula mo?e awansowa? do najlepszej dziesi?tki - przekonuje.

- Po turnieju Masters w Stambule pozosta? ma?y niedosyt. Nie ma jednak co gdyba?, to by? wspania?y sezon Agnieszki, ze ?wietnymi jej wynikami. Fina? Wimbledonu to historyczny sukces i wyczyn. Przecie? ka?dy tenisista marzy o tym, by tam zagra?. W Polsce chyba nawet nie do ko?ca zdajemy sobie spraw?, jak wielki by? to sukces. Przy takich pieni?dzach w?o?onych w ten sport i tylu graj?cych, to naprawd? sztuka - podkre?la na ?amach "Dziennika Polskiego" Radwa?ski.

Ojciec tenisistek odniós? si? równie? do post?pów, które poczyni?a jego m?odsza córka. Urszula awansowa?a z 105. pozycji na 31. miejsce w rankingu WTA. ...
4438 0

Radwa?ska dla RMF FM: Ka?da czeka na ten mecz, ja równie?!


:: Sezon - po raz kolejny - zako?czy?a w czo?ówce, na szóstym miejscu. Jest zadowolona, cho? przyznaje, ?e najwa?niejsze s? turnieje Wielkiego Szlema. "Wyniki nie by?y takie, jakbym chcia?a. To musz? poprawi?, nad tym b?d? pracowa?" - mówi w rozmowie z RMF FM i Interia.pl Agnieszka Radwa?ska. Nasza najlepsza tenisistka odlicza ju? dni do starcia z Rosj? w Pucharze Federacji. "B?dzie super, to jest nasze miasto, gramy u siebie. Mam nadziej?, ?e 15 tysi?cy kibiców b?dzie za nami. Jest z kim gra?, ?atwo nie b?dzie" - wyznaje. Kraków Aren? ju? widzia?a, w listopadzie pojawi?a si? na gali boksu. "Mog?abym komu? przy?o?y?, gorzej gdybym dosta?a odpowied?" - ?mieje si?.

Jak oceniasz mijaj?cy sezon?
By? dla mnie udany, po raz kolejny sko?czy?am w czo?ówce - na szóstym miejscu. By?o blisko do pi?tego, zabrak?o mi dos?ownie 10 punktów, wi?c troch? ?a?uj?. Wiadomo - najwa?niejsze s? turnieje Wielkiego Szlema. W ...
3976 4

Ahhh ten wstr?tny patriotyzm


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iQd5UQm4EC8

je?li kto? nie widzia? wyst?pu o którym mowa to tu mo?na obejrze? - http://www.youtube.com/watch?v=BK-wxjUmW6c

Tak si? zastanawiam czy jeden z jurorów to niejaki ?ozo i nie wyst?puje w "kapeli" Afromental? I czy to nie on w teledysku Radio Song zawzi?cie POCIERA R?K? fortepian? Przyznacie, ?e ca?y klip jest do?? popaprany. Taki kto? jest u nas wzorem i wyroczni? w programie muzycznym...
3781 0

"Urszula przegra?a ten mecz w g?owie. To by? jeden z...


:: <div class="gazetaVideoPlayer"><a href="http://www.sport.pl/sport/10,67450,14512566,US_Open__Stephens_zbyt_silna_dla_Urszuli_Radwanskiej.html">US Open. Stephens zbyt silna dla Urszuli Radwa?skiej</a><div><iframe src="http://www.gazeta.tv/plej/19,67450,14512566,video.html" width="620" height="384" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe></div></div> ::
3457 0

Ten s?dzia jest mato?em!


:: Tytu?owe s?owa to cytat z naszej rozmowy z Agnieszk? Radwa?sk?. Krakowianka we wtorek wci?? prze?ywa?a w Dausze, która jej zdaniem by?a konsekwencj? b??du s?dziego Kadera Nouniego. Nasza zawodniczka zaraz po meczu dosta?a przeprosiny od supervisora WTA.

Przypomnijmy: do ca?ego zaj?cia dosz?o w dziesi?tym gemie pierwszego seta meczu I rundy z Lucie Safarov?. Przy stanie 5:4 i 15-15 dla Polki s?dzia liniowy wywo?a? aut po uderzeniu Czeszce, jednak natychmiast skorygowa? sw? decyzj?. Wymiana zosta?a przerwana. Agnieszka wzi??a challenge i za??da?a sprawdzenia pi?ki. Okaza?o si?, ?e ta skubn??a jednak lini?. Radwa?ska my?la?a, ?e ma do prawo sprawdza? i w przypadku, gdyby si? myli?a, punkt zostanie powtórzony. Inn? interpretacj? zastosowa? jednak s?dzia Kader Nouni. Przyzna? punkt Safarovej i mimo d?ugich protestów krakowianki oraz wizyty na korcie supervisora, nie zmieni? decyzji.

- Zaraz po meczu dosta?am oficjalne przeprosiny w biurze WTA. Przyznali, ?e pope?nili niewybaczalny b??d - ...
3319 5

Robert: To Aga wygra?a ten mecz,a nie Cibulkova go przegra?a


:: Agnieszka Radwa?ska pokona?a S?owaczk? Dominik? Cibulkov? 6:0, 6:0 w finale turnieju WTA na twardych kortach w Sydney (pula nagród 690 tys. dol.). Ojciec i trener tenisistki Robert Radwa?ski podkre?la, ?e to ona wygra?a mecz, a nie przegra?a go jej rywalka.

Rzadko na tym poziomie turniejów zdarzaj? si? wyniki 6:0, 6:0. Taki fina? chyba robi wra?enie?

Robert Radwa?ski: Nie da si? ukry?, ?e tak. Tym bardziej ?e Dominika jest bardzo dobr? zawodniczk?, od dawna sklasyfikowan? w pierwszej "20" rankingu i naprawd? umie gra? w tenisa. Owszem, pope?ni?a dzisiaj sporo niewymuszonych b??dów, ale tak naprawd? cz??? z nich wynika?a po prostu ze ?wietnej gry Agnieszki. Cibulkova, ?eby zdobywa? punkty, musia?a ca?y czas maksymalnie ryzykowa?, no i czasem nie zawsze trafia?a w kort. Ale przecie? nie by?o dzisiaj ?atwych gemów, no, mo?e poza ko?cówk?.

Chocia? by?o tylko 12 gemów, to mecz by? do?? ...
2947 2

Radwa?ski: Mo?e trzeba pod?o?y? pod ten uk?ad bomb?


Agnieszka Radwa?ska w niedziel? wygra?a w kalifornijskim Carlsbadzie pierwszy od trzech lat turniej WTA. Ju? nast?pnego dnia trenowa?a jednak w Kanadzie, gdzie w?a?nie zacz??a si? kolejna impreza. Toronto to obok Cincinnati najwa?niejszy przystanek przed US Open (29 sierpnia) - pula nagród wynosi a? 2 mln dol., a ?wiatowa czo?ówka stawi?a si? prawie w komplecie.


Ojciec tenisistki przebywa w Krakowie, ale bacznie ?ledzi sukcesy córki. W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" opisa? obecn? sytuacj? na linii trener-zawodniczka.

- Tego dzi? jeszcze nie okre?l?. Ale te? nikt jeszcze nie powiedzia?, ?e to koniec mojej pracy trenerskiej z córk?. Tego tak naprawd? na razie nie wiemy, ani ja, ani Isia. Nie mog? serio traktowa? opinii tych, którzy ju? s? ca?kowicie przekonani, ?e rozstanie z ojcem ?wietnie wp?yn??o na form? Isi (...) - powiedzia? Radwa?ski.

- B?dziemy si? przygl?da? nowej sytuacji i oczywi?cie nie ...
2905 0

To tyle na ten temat


:: ​Jej rodzice postawili wszystko na jedn? kart?. Liczy? si? wy??cznie tenis. Lata wyrzecze?, ci??kiej pracy, zmagania si? z bólem. Ale by?o warto. Dzi? Agnieszka Radwa?ska jest jedn? z o?miu najlepszych tenisistek ?wiata.

Sportowiec musi by? odporny i walczy? do samego ko?ca - mówi Agnieszka Radwa?ska

Ka?dego dnia rodzice w Stanach, Francji, Hiszpanii, Rosji i wielu innych miejscach ?wiata przyprowadzaj? na korty swoje dzieci z nadziej?, ?e ich pociecha wyro?nie na drugiego Rogera Federera, Rafaela Nadala, now? Venus Williams czy Mari? Szarapow?. Stawka jest ogromna. Najlepsi tenisi?ci to gwiazdy globalne, rozpoznawalne pod ka?d? szeroko?ci? geograficzn?. Na opublikowanej niedawno przez "Forbesa" li?cie 10 najlepiej zarabiaj?cych kobiet sportu a? siedem to tenisistki. W nast?pnym sezonie pula nagród na turniejach przekroczy 100 mln dolarów. Ale dosta? si? do grona najlepszych jest nies?ychanie trudno, du?o trudniej ni? w innych dyscyplinach sportu, bo tenis uprawiaj? miliony osób na ...
2896 1

Spiep*zy?am ten mecz!


:: PRZEGL?D SPORTOWY: Jak oceni pani mecz ze Szwiedow??
AGNIESZKA RADWA?SKA: Spie*rzy?am go. Nie potrafi? komentowa? swoich spotka?, nie wiem, co si? sta?o. Na pewno wszystko potoczy?oby si? inaczej, gdybym po tych wszystkich obronionych setbolach wygra?a pierwsz? parti?. Z drugiej strony nie zrobi?am dzisiaj nic, by zwyci??y?. A ona ryzykowa?a, zaprezentowa?a „m?ski tenis" na raz i wszystko jej wychodzi?o. Potem im bardziej chcia?am, tym mniej wychodzi?o. Nie powinnam z ni? jednak przegra?.

PS: Odnosi?o si? wra?enie, ?e z równowagi wyprowadza?y pani? te? uwagi ojca. W trakcie tego pojedynku pad?o par? grubych s?ów.
To nie by?y uwagi, to by?y zwyk?e docinki. W tej sytuacji co mog?am odpowiedzie??

PS: Ostatnio coraz cz??ciej mi?dzy wami iskrzy.
Tata nie wytrzymuje ci?nienia.

PS: Kiedy? prosi?a go pani, by nie siada? na trybunach...
I ca?y czas prosz?, bez przerwy mu to powtarzam. Kiedy ...
2896 0

KTO PYTA, TEN B??DZI


:: Zaczn? od cytatu. Prosz? przeczyta? uwa?nie: „Na wczorajszym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZT poprosi?am cz?onków zarz?du, ?eby ka?dy w kilku zdaniach opowiedzia?, co zrobi? w tym roku. Niestety nie uzyska?am ?adnej odpowiedzi; poza jedn? (…) – jeden z cz?onków zarz?du honorowo odpowiedzia?, ?e nie zrobi? nic, sensownie zreszt? argumentuj?c, dlaczego. A na koniec, mimo bardzo d?ugiej dyskusji o konieczno?ci profesjonalizacji zarz?du, us?yszeli?my od kolejnego z jego cz?onków, ?e to dzia?acze s? kluczowi dla rozwoju sportu”.

Te? tam by?em, te? to s?ysza?em. Autork? cytowanego wpisu na Facebooku jest Magdalena Rejniak-Romer. Dla mnie Magda, bo znamy si? chyba ze 20 lat. Dla wi?kszo?ci delegatów to ta, która rok temu chcia?a zosta? prezesem, ale s?usznie si? jej nie uda?o.

Przez wi?ksz? cz??? zjazdu dyskutowano o tym, czy w ogóle – a je?li tak, to jaki – mia?o sens za?o?enie spó?ki tenis Polski. Jej prezes wszystko widzi i ...
2890 1

Radwa?ska: ten problem mam ju? od lipca


:: Agnieszka Radwa?ska ponios?a pora?k? z liderk? rankingu tenisistek Dunk? polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki 7:5, 2:6, 4:6 w swoim pierwszym wyst?pie w zamykaj?cym sezon turnieju masters - WTA Championships (z pul? nagród 4,9 mln dol.) w Stambule.

- Có?, przegra?am dzi? z numerem jeden na ?wiecie. By? to bardzo wyrównany mecz do samego ko?ca. Oczywi?cie mia?am swoje szanse, ale jak si? przeciwko takiej zawodniczce jak Karolina ich nie wykorzystuje, to jednak to si? pó?niej m?ci – powiedzia?a Radwa?ska.

- Dla nas obydwu by? to pierwszy mecz w turnieju, a te s? zawsze bardzo ci??kie. Stad wiele b??dów po obydwu stronach i nerwów przy decyduj?cych punktach. Wierz?, ?e w kolejnym spotkaniu jestem w stanie zagra? jeszcze lepiej, tym bardziej, ?e jutro b?d? mia?a dzie? przerwy. To nie znaczy, ?e dzisiaj gra?am ?le. Po prostu ci??ko si? od razu oswoi? z do?? dziwn? nawierzchni? tego kortu. ...
2776 0

Romer: ten mecz mo?e zako?czy? si? szybk? wygran? Agnieszki


:: Adam Romer, dziennikarz magazynu "tenisklub", jest zdania, ?e pó?fina?owe starcie Agnieszki Radwa?skiej z Niemk? Sabine Lisicki na trawiastych kortach Wimbledonu b?dzie ?atwiejsze ni? ?wier?fina?owy dramatyczny bój z Chink? Na Li.

- Je?eli porównuj? Lisicki do Sereny Williams, Marii Szarapowej czy Wiktorii Azarenki, czyli tych zawodniczek, z którymi Agnieszka sobie nie do ko?ca radzi, to Lisicki jest do?? wygodn? rywalk? dla Agnieszki - powiedzia? Romer w rozmowie z Eurosport.Onet.pl

Jego zdaniem problemem krakowianki w spotkaniach z tego typu zawodniczkami jest to, ?e one wi?kszo?? pot??nych, ko?cz?cych uderze?, trafiaj?. Tymczasem Lisicki nie jest tak regularna w tych swoich zagraniach.

- Jej zdarzaj? si? wi?ksze wahni?cia, a to wystarczy do tego, by Radwa?ska taki mecz wygra?a. Wystarczy, ?e Polka rozreguluj? troch? gr? takiej strzelaj?cej dziewczyny. I wydaje mi si?, ?e w?a?nie tak b?dzie to wygl?da?o w meczu z Lisicki. Sabine po prostu nie ...
2683 1

Maria Sharapova, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova & Ten


:: <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Nu4_zq8HH8k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> ::
2677 0

Radwa?ska: Ten dzie? trwa? w niesko?czono??


:: - Nie by?o ?atwo znów wyj?? na kort. Ciesz? si?, ?e po tylu godzinach uda?o mi si? wygra? ten mecz - powiedzia?a tu? po meczu z Mari? Kirilenko Agnieszka Radwa?ska. Polka po raz pierwszy w karierze zagra w pó?finale turnieju Wielkiego Szlema.

Polka wygra?a z Rosjank? 7:5, 4:6, 7:5. - Po raz pierwszy zagram w pó?finale i ciesz? si? niesamowicie - powiedzia?a w telewizyjnym wywiadzie.

- Czuj? si? jakby ten dzie? trwa? 48 godzin. Nie by?o ?atwo, ale ciesz? si?, ?e po tylu godzinach uda?o mi si? wygra? - mówi?a Radwa?ska. Jej mecz, który toczy? si? na niezadaszonym korcie numer 1, trzykrotnie przerywa? deszcz. Oko?o godz. 21 przy stanie 4:4 w trzecim secie mecz przerwano definitywnie i mia? zosta? doko?czony w ?rod?. Jednak oko?o godz. 22.30, gdy na korcie centralnym sko?czy? si? mecz Viktorii Azarenki z Tamir? Paszek, postanowiono, ?e swój mecz doko?cz? ...
2581 0

Agnieszka Radwa?ska: Kiedy? ten Nowy Jork w ko?cu odczaruj?


:: Nie wiem do ko?ca, na czym polega moja nowojorska kl?twa, chyba chodzi o nawierzchni?. Ja du?o lepiej czuj? si? na bardzo szybkich kortach twardych, gdzie mo?na gra? bardzo p?ask? pi?k?, jak np. w Tokio. Na US Open kozio? pi?ki jest jednak wy?szy, kort jest wolniejszy, to chyba nie do ko?ca mi pasuje. Ale kiedy? w ko?cu ten Nowy Jork trzeba odczarowa? - mówi?a po zwyci?stwie w I rundzie rozstawiona z nr. 3 Agnieszka Radwa?ska.
Radwa?ska w 63 minuty pokona?a w I rundzie w Nowym Jorku Hiszpank? Silvi? Soler-Espinos? 6:1, 6:2. W kolejnej rundzie Polka zmierzy si? z inn? Hiszpank?, Mari?-Teress? Toro-Flor.

Polka na konferencji prasowej po meczu mówi?a m.in:

O meczu I rundy z Silvi? Soler Espinos?:

Zawsze dobrze jest wygra? szybko, w dwóch setach. Trudno o lepszy pocz?tek Wielkiego Szlema, tym bardziej ?e mecze I rundy czasem bywaj? ...
2578 0

Wiktorowski: ten uk?ad ?wietnie funkcjonuje


:: Agnieszka Radwa?ska po wyst?pie w finale wielkoszlemowego Wimbledonu zosta?a wiceliderk? rankingu WTA Tour. Tomasz Wiktorowski, który jako trener towarzyszy jej podczas turniejów, uwa?a, ?e to zas?uga ?wietnie funkcjonuj?cego poszerzonego rodzinnego teamu.


Trzy zwyci?stwa turniejowe Agnieszki Radwa?skiej od stycznia i fina? Wimbledonu. Nasuwaj? si? my?li, ?e to rok wschodz?cego s?o?ca...

Tomasz Wiktorowski: Ci?nie si? na usta, ?e to wspania?y rok. Sportowo par? du?ych sukcesów, ale i masa pozytywnych wspomnie?, suma do?wiadcze?. Tak naprawd? Agnieszka przetar?a szlaki nie tylko sobie, ale i m?odszej siostrze czy wszystkim polskim tenisistom. Gdy kiedy? mówi?o si? o finale Wimbledonu, wszyscy si? pukali w g?ow?. Aga pokaza?a, ?e mo?na.

Min?? rok od rozpocz?cia waszej sta?ej wspó?pracy. To dobry czas na wst?pne podsumowania...

T.W.: Dok?adnie rok i dwa miesi?ce odk?d na sta?e do??czy?em do teamu. Cho? wcze?niej, okresami, pomaga?em jako drugi trener ...
2383 0

Majewski: k...., taki ten polski naród


:: Tomasz Majewski udzieli? bardzo ciekawego wywiadu "Gazecie Wyborczej". Dwukrotny mistrz olimpijski w pchni?ciu kul? wypowiedzia? si? m.in. na temat ostatnich afer dopingowych w lekkiej atletyce, zbli?aj?cych si? mistrzostwach ?wiata czy rozbieranej sesji Agnieszki Radwa?skiej dla magazynu ESPN "Body Issue".

Ostatnie tygodnie s? bardzo trudne dla lekkiej atletyki. Najwi?ksze gwiazdy "królowej sportu": Tyson Gay, Asafa Powell czy Sherone Simpson z Jamajki zosta?y z?apane na przyjmowaniu dopingu, i to na krótko przed zbli?aj?cymi si? mistrzostwami ?wiata w Moskwie. Co na ich temat s?dzi Tomasz Majewski?

- Co roku s? przypadki dopingu. Czy gardz? takimi lud?mi? Tak, podaj? im r?k?, ale doping to niskie zachowanie, najgorsze w sporcie. Ostatnie afery jednak si? od siebie ró?ni?. Powell i Simpson zostali z?apani na mistrzostwach kraju na "pobudzaczu", wynik kontroli ujawniono zgodnie z procedur?. Dostan? za to pewnie z sze?? miesi?cy dyskwalifikacji.

- ...
2263 0

Radwa?ska: Przepraszam ci? Dominiko za ten mecz


:: - Ciesz? si?, ?e mog?am tu wyst?pi? i wygra? - powiedzia?a Agnieszka Radwa?ska, po tym jak wznios?a trofeum za zwyci?stwo w turnieju w Sydney (pula nagród 690 tys. dol.).

Polka zwyci??y?a w wielkim stylu. Rozgromi?a pi?tnast? rakiet? ?wiata, Dominik? Cibulkov? 6:0, 6:0. W drugim secie S?owaczka wygra?a zaledwie siedem wymian. - Masz za sob? doskona?y tydzie?. Chcia?abym ci pogratulowa? sukcesu, ale te? przeprosi? za ten mecz - powiedzia?a Polka po zako?czeniu spotkania. - Dzi?kuj? za organizacj? turnieju, ciesz? si?, ?e mog?am tu wyst?pi? i wygra?. Dzi?kuj? tym, którzy przyczynili si? do tego triumfu - Tomkowi Wiktorowskiemu, ojcu, który jest w Krakowie, sponsorom oraz kibicom - zako?czy?a Polka.

Radwa?ska wygra?a dziewi?ty mecz z rz?du. W ?adnym nie odda?a seta. Krakowianka jeszcze nigdy nie by?a w tak wysokiej formie. Polka dominowa?a przez ca?e spotkanie. ?wietnie radzi?a sobie z si?owo graj?c? rywalk?. Po raz kolejny udowodni?a, ...
2260 0

Romer: Agnieszka pokaza?a, ?e zamierza wygra? ten turniej


:: <div class="gazetaVideoPlayer"><a href="http://www.sport.pl/sport/10,67450,14211258,Wimbledon__Ekspert__Agnieszka_pokazala__ze_zamierza.html">Wimbledon. Ekspert: Agnieszka pokaza?a, ?e zamierza wygra? ten turniej</a><div><iframe src="http://www.gazeta.tv/plej/19,67450,14211258,video.html" width="620" height="384" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe></div></div> ::
2227 0

Aga: nie chc? sko?czy? jak ten nieszcz?sny indyk


:: Polska Agencja Prasowa: "Nie ma w drabince Sereny, wi?c dziewczyny poczu?y, ?e nie graj? tylko o drugie miejsce". Czy te s?owa Johna McEnroe s? prawdziwe?

Agnieszka Radwa?ska: Na pewno tak. Wiadomo, ?e je?li Serena gra tak, jak potrafi najlepiej, to raczej trudno j? powstrzyma?. Prawda jest taka, ?e przeciwko niej gra si? tak, jak ona sama pozwoli. Kiedy "siedzi" jej serwis, kiedy atakuje ju? pierwsz? pi?k?, jaka l?duje na jej po?owie kortu, to czasem naprawd? niewiele mo?na zrobi?.

Ale przed rokiem w finale pani jednak stawia?a wi?kszy opór, cho? Amerykanka gra?a bardzo dobrze.

- Nikt nie powiedzia?, ?e nie nale?y walczy? z Seren? i próbowa?. W przeciwnym razie wyj?cie na kort przeciwko niej mija?oby si? przecie? z celem. To jest sport, to jest tenis, w nim wszystko jest mo?liwe.

Czy nie nale?a?oby doda?, ?e tenis kobiecy?
...
2224 0

Radwa?ska o Kowalczyk: szacun za ten finisz!


:: Kiedy Adam Ma?ysz zdobywa? medale na zimowej olimpiadzie w Vancouver, Agnieszka Radwa?ska walczy?a o punkty do rankingu WTA w gor?cym Dubaju. - Na szcz??cie uda?o mi si? obejrze? skoki Ma?ysza, a ju? w Polsce kibicowa?am Justynie Kowalczyk - zdradza najlepsza polska tenisistka.

Przygotowuj?ca si? do kolejnego zagranicznego startu Radwa?ska u?miecha si?, gdy pada pytanie o Ma?ysza, Kowalczyk i Vancouver: - Jestem wielk? fank? Adama Ma?ysza i to jemu kibicowa?am najbardziej.

- Wi?kszo?? czasu sp?dza?am w Dubaju na kortach, jednak gdy Ma?ysz skaka?, akurat by?am w pokoju. Tak naprawd? przez przypadek, ale zobaczy?am na ?ywo, jak zdobywa oba srebrne medale - wyja?nia "Isia".

Z jeszcze wi?kszym respektem wypowiada si? o Justynie Kowalczyk. - Jej bieg przedostatniego dnia igrzysk te? uda?o mi si? obejrze?. Naprawd? szacun dla niej za ten finisz! - powiedzia?a o z?otej medalistce z Kanady.

Co ...
2191 0

Romer: Ten mecz jest potwierdzeniem kryzysu Agnieszki


:: <div class="gazetaVideoPlayer"><a href="http://www.sport.pl/celebrities/10,83535,17796758,_ten_mecz_jest_potwierdzeniem_kryzysu__Agnieszki_Radwanskiej_.html">"ten mecz jest potwierdzeniem kryzysu Agnieszki Radwa?skiej" - mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesi?cznika tenisKlub</a><div><iframe src="http://www.gazeta.tv/plej/19,83535,17796758,video.html?autoplay=true" width="620" height="384" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe></div></div> ::
2140 0

Ten rok byl dla mnie ciezki


Wywiad Urszuli dla Interii

URSZULA RADWA?SKA: ten ROK BY? DLA MNIE CI??KI
22 grudnia (12:28)
- ten rok by? dla mnie ci??ki - mówi Interii Urszula Radwa?ska, polska tenisistka, która w ci?gu 12 miesi?cy spad?a z 94. miejsca w rankingu WTA do po?owy trzeciej setki.

Interia: Najwa?niejsze pytanie to jak z twoim zdrowiem?

Urszula Radwa?ska: - Teraz ju? dobrze. ten rok by? dla mnie ci??ki, poniewa? na pocz?tku kontuzja i operacja stawu skokowego, pó?niej choroba (mononukleoza - przyp. red.). Rok sportowo by? s?aby, spad?am w rankingu, ale na szcz??cie ju? jestem zdrowa, wróci?am do treningów, ale wiadomo, ?e potrzebuj? czasu, ?eby zbudowa? form?. Dlatego chyba odpuszcz? sobie w styczniu Australian Open, by si? lepiej przygotowa? do dalszych startów.

Nad czym teraz b?dzie pracowa??

- Przez chorob? mia?am przerw? ponad dwa miesi?ce, musia?am du?o ...
2056 0

Plujcie na Radwa?sk?. To jest ten moment (Nikodem Pa?asz)


:: No i doczekali si?. Wszyscy, których ?wierzbi?y palce od pierwszego dnia wspó?pracy z Navratilov? maj? teraz u?ywanie. Agnieszka gra s?abo, przegrywa, niewiele brakuje a? wypadnie z dziesi?tki WTA.

Ju? ustawi? si? ogonek ch?tnych „je?dzi?” po Agnieszce, z – niestety – jej ojcem na czele. Drugi w kolejce ju? ustawi? si? Fibak, który ka?e jej wraca? do dawnego stylu. I media to podchwyci?y.

„Kryzys Radwa?skiej.” „Co si? dzieje z polsk? królow? tenisa?” „Wojciech Fibak: Radwa?ska powinna wróci? do dawnego stylu”. „”Isia” zawodzi”. „Z Agnieszk? Radwa?sk? dzieje si? co? dziwnego”. „Zacz??a sezon najgorzej od lat.”

Kiedy Agnieszka zacz??a wspó?prac? z Navratilov?, 99% mediów pia?o z zachwytu, ja wola?em zachowa? dystans. Posun??em si? nawet do stwierdzenia, ?e to mo?e by? b??d. ?yczy?em i ?ycz? Radwa?skiej jak najlepiej, ale uwa?a?em, ?e trudno oceni? przysz?e efekty zatrudnienia s?ynnej Amerykanki czeskiego pochodzenia. Z punktu marketingowego to ...
2032 0

Trener Radwa?skiej: Agnieszka mo?e wygra? ten Wimbledon!


:: Chodzi o to, by w ka?dym kolejnym spotkaniu gra? lepiej, przy jeszcze wi?kszej koncentracji, m?drzej. I Agnieszka tak zagra?a. By?a zawodniczk? kompletn?. Z tak? gr?, jak? zaprezentowa?a w meczu z Na Li, jest w stanie wygra? ten turniej! - mówi trener Agnieszki Radwa?skiej Tomasz Wiktorowski.

"W meczu z Na Li w grze Agnieszki nie zabrak?o kreatywno?ci. Wiedzia?a, ?e musi zagra? ten mecz aktywnie i zagra?a. Zaprezentowa?a 90 procent swoich mo?liwo?ci, a to ju? bardzo du?o. Pierwszy serwis wygl?da? zdecydowanie lepiej, ni? do tej pory. To dla mnie bardzo pozytywny symptom. Nawet je?eli pocz?tek tak du?ego turnieju nie wychodzi i rozwija si? nie tak, jakby?my chcieli, to nie znaczy, ?e koniec nie mo?e by? wspania?y. Chodzi o to, by w ka?dym kolejnym spotkaniu gra? lepiej, przy jeszcze wi?kszej koncentracji, m?drzej. I Agnieszka tak zagra?a. By?a zawodniczk? kompletn?. Z tak? gr?, jak? zaprezentowa?a w meczu z Na Li, ...
2026 0Forum o kobiecym tenisie - WTAtenis.pl

Mobilna wersja forum