top home
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie:
Normalna szerokość 1024px Mniejsza szerokość 780px Większa szerokość 1152px Mobilna wersja forum


Pokaż wyniki jako: Posty Tematy Zaawansowane
Strona Główna » Tagi » urszuli
Podobne tagi tematów
urszuli

Tematy oznaczone jako urszuli
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Dyskuje na temat rankingu Urszuli do 2013 roku


Tutaj dyskutujemy na temat rankingu urszuli: singlowego, deblowego.
43744 224

Plany startowe Urszuli 2011


2 stycze? - wolny tydzie?
9 stycze? - wolny tydzie?
17 stycze? - Melbourne, Australia, Australian Open, Grand Slam, Outdoors, Hard, $9,264,098 - kwalifikacje singla, by? mo?e drabinka g?ówna debla (jak znajdzie partnerk?, z któr? za?api? si? do MD)
7 luty - Pattaya City, Thailand, PTT Pattaya Open, International, Outdoors, Hard, $220,000 - DRABINKA G?ÓWNA SINGLA (Z SR)
24766 108

Plany startowe Urszuli 2010


03.01.2009 r. - wolny tydzie?
10.01.2009 r. - Sydney, Premier, Outdoors, Hard, $600,000 - KWALIFIKACJE
18.01.2009 r. - Australian Open, Grand Slam, Outdoors, Hard
6-7.02.2009 r. - Fed Cup - Bydgoszcz
09.02.2009 r. -
15.02.2009 r. -
14947 58

Dyskusje na temat rankingu Urszuli 2015


Ranking WTA singla codziennie aktualizowany -> http://www.tennisforum.com/showthread.php?t=450900
13378 45

Plany startowe Urszuli 2009


2009:

25.04 - Fed Cup
27.04 - Fes
18.05 - Warsaw
24.05 - Roland Garros MD
08.06 - Birmingham MD
15.06 - Eastbourne - kwalifikacje
22.06 - Wimbledon (turniej g?ówny)
06.07 - Collector Swedish Open Women, Bastad, Sweden, International, $220,000, Outdoors, Red Clay (turniej g?ówny)
13.07 - wolny tydzie?
20.07 - wolny tydzie?
27.07 - Istanbul, International, $220,000, Outdoors, Hard - turniej g?ówny
03.08 - Los Angeles, Premier, $700,000, Outdoors, Hard - KWALIFIKACJE
10.08 - Cincinnati, Premier, $2,000,000, Outdoors, Hard - KWALIFIKACJE
17.08 - Toronto, Premier, $2,000,000, Outdoors, Hard - KWALIFIKACJE
23.08 - New Haven, Premier, $600,000, Outdoors, Hard - KWALIFIKACJE
31.08 - US Open, Grand Slam, Outdoors, Hard - TURNIEJ G?ÓWNY
14.09 - wolny tydzie?
21.09 - Seoul, International, $220,000, Outdoors, Hard - TURNIEJ G?ÓWNY
27.09 - ...
13105 52

Dyskusje na temat rankingu Urszuli 2013


:: 31 URSZULA RADWANSKA POLAND 1490 ::
8734 22

Maturalny maraton Urszuli Radwa?skiej


:: W pi?? dni, pi?? egzaminów - takie tempo przebrni?cia przez matur? nada?a sobie Urszula Radwa?ska. M?odsza siostra najlepszej polskiej tenisistki Agnieszki zacz??a w poniedzia?ek egzamin dojrza?o?ci od pisemnego sprawdzianu z j?zyka polskiego.

"My?la?am, ?e b?dzie ci??ej, ale nie by?o tak ?le. Wydaje mi si?, ?e dobrze napisa?am. Wybra?am temat zwi?zany z Panem Tadeuszem" - powiedzia?a Urszula Radwa?ska po wyj?ciu z Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.

Doda?a, ?e nie przygotowa?a ?ci?gi, gdy? ba?a si? korzysta? z niedozwolonych "pomocy naukowych". "Na sprawdzianach du?o ?ci?ga?am, ale tutaj ba?am si?. Gdyby mnie przy?apali, to by?by koniec" - przyzna?a zawodniczka.
Prosto ze szko?y Urszula pojecha?a na trening. We wtorek - kolejne zmagania maturalne, pisemny angielski. W ?rod? -sprawdzian z j?zyka polskiego, dzie? pó?niej ustny angielski, a w pi?tek pisemny z geografii.

"Po tygodniu b?d? mie? egzamin maturalny z g?owy" - powiedzia?a m?odsza ...
6331 15

Dyskusje na temat rankingu Urszuli w r. 2016...2019


Martwi mnie ten ranking, a jeszcze bardziej osamotnienie urszuli i brak energicznych dzia?a? ze strony Agnieszki. Nawet je?li nie planuje wspólnego debla
w Londynie powinna cos zrobi? by wyciagn?? siostr? z kryzysu
5344 18

Nowy trener Urszuli. Zaskakuj?ce nazwisko!


:: Agnieszka nie b?dzie musia?a dzieli? si? z siostr? Tomaszem Wiktorowskim. Trenerem urszuli Radwa?skiej od niedawna jest Borna Biki?, który wcze?niej pracowa? z Jelen? Doki?.

- Referencje mia? wi?c ?wietne. Przeszed? wi?c tward? szko?? ?ycia - mówi w "Polsce The Times" Robert Radwa?ski. Doki? s?yn??a z kapry?nego charakteru, a jej ojciec Damir z porywczo?ci, przesiedzia? te? prawie rok w wi?zieniu za gro?by podpalenia ambasady australijskiej w Belgradzie.

Biki? zacz?? wspó?pracowa? z Urszul? pod koniec zesz?ego roku. Teraz jest ju? z ni? w Australii, gdzie przygotowuj? si? do pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym roku. M?odsza z sióstr Radwa?skich ma pewne miejsce w g?ównej drabince Australian Open.

Robert Radwa?ski poinformowa? tak?e, ?e trenerem Agnieszki przynajmniej do igrzysk olimpijskich w Londynie pozostanie Tomasz Wiktorowski. ::

Eurosport - ?up
4846 6

Najlepszy mecz Urszuli


Jaki wed?ug Was by? najlepszy meczy urszuli?

Mój g?os idzie na 4 rund? z Wozniacki. Ula zagra?a ?wietnie, jak 15 rakieta ?wiata, bardzo mile mnie zaskoczy?a. Zaprezentowa?a odwa?ny, ofensywny tenis, niestety najwa?niejsze momenty nale?a?y do Dunki, ale wra?enie zostawi?a bardzo dobre.
4630 7

Maciej Synówka, trener Urszuli Radwa?skiej - wywiad


:: <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3cst8V8PF7U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> ::
4300 1

Czy to koniec kariery Urszuli Radwa?skiej?


:: - Musimy czeka? i mie? nadziej?, ?e wszystko dobrze si? sko?czy - mówi Robert Radwa?ski (49 l.), tata i trener urszuli Radwa?skiej (20 l.). Kontuzja kr?gos?upa Ulki jest tak powa?na, ?e je?li b?dzie si? pog??bia?, to m?oda tenisistka mo?e nawet zako?czy? karier?!

Ból by? tak silny, ?e Urszula nie mog?a chodzi?, nie mówi?c nawet o grze w tenisa. Prze?wietlenie wykaza?o, ?e polska tenisistka ma rys? na jednym z kr?gów w odcinku l?d?wiowym kr?gos?upa.
Na razie Ul? czeka co najmniej pó?tora miesi?ca odpoczynku. Nie ma mowy nie tylko o grze w tenisa i treningach, ale tak?e o jakimkolwiek wysi?ku, nawet wchodzeniu po schodach.

Jedynym ruchem b?dzie dla niej p?ywanie i jazda na rowerze stacjonarnym.

- W Krakowie zbierze si? konsylium lekarzy, którzy przeanalizuj? sytuacj? Uli - zdradza "Super Expressowi" Robert Radwa?ski. - Je?li dojdzie do p?kni?cia kr?gu, trzeba b?dzie odpoczywa? ...
4096 3

23 Urodziny Urszuli


Ula wszystkiego najlepszego z okazji urodzin !!! ?ycz? jak zwykle przede wszystkim ZDROWIA, bo o reszt? mo?na samemu zadba?.
Pro?ba ode mnie - nie kopiuj siostry. Id? swoj? drog?. Mo?e z tatusiem? NAJLEPSZEGO !!
3694 4

Peter Bodo o Urszuli (?art?)


Although WTA No. 4 Agnieszka is the Radwanska who most frequently appears in these citations, this week the subject is Aga’s sister, Urszula Radwanska. And it’s a most definite thumbs up. Playing with consistency her sister might admire, albeit on a slightly different plane, Urszula has worked her way up to No. 29 in the rankings. She cracked the Top 50 in July and crashed the Top 40 in September; now she’s busted through to the Top 30. At her present rate, she’ll be the best player in the world come January.
3688 2

Zmar? W?adys?aw Radwa?ski, dziadek Agnieszki i Urszuli


:: W wieku 80 lat zmar? dziadek Agnieszki i urszuli Radwa?skich, W?adys?aw - poinformowa? ojciec polskich tenisistek Robert.
Od kilku lat Radwa?ski - by?y hokeista Cracovii - zmaga? si? z chorob? nowotworow?.

Finansowa? kariery wnuczek

To dzi?ki W?adys?awowi Radwa?skie mog?y zacz?? gra? w tenisa. Dziadek op?aca? im niemal wszystko - treningi, sprz?t, wyjazdy i hotele. By dziewczyny mog?y je?dzi? na turnieje juniorek do Czech czy S?owacji, zastawia? cenne obrazy z rodzinnej kolekcji. - By?em ich pierwszym sponsorem - wspomina? dwa lata temu. ::

http://www.sport.pl/celebrities/1,83535,14424960,Zmarl_Wladyslaw_Radwanski__dziadek_Agnieszki_i_urszuli.html#BoxSportTxt
3355 6
3280 0

US Open 2009:Pora?ka Urszuli Radwa?skiej w I rundzie


:: <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KEEIjop53wQ&hl=pl&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KEEIjop53wQ&hl=pl&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> ::
3277 0

Podsumowanie sezonu 2014 Urszuli


Zach?cam Was do podsumowaniu sezonu Uli w formi? wypowiedzi, albo w formie wype?nienia tych kategorii:

1) Najlepszy wygrany mecz Uli je?eli chodzi o poziom tenisowy -
2) Najgorszy przegrany mecz Uli je?eli chodzi o poziom tenisowy -
3) Najlepszy wygrany mecz Uli je?eli chodzi o dramaturgi? -
4) Najlepszy przegrany mecz Uli je?eli chodzi o dramaturgi? -
5) Najlepsza sukienka Uli na korcie -
6 ) Najgorsza sukienka Uli na korcie -
7) Najlepsza rado?? Uli po wygranym meczu (w jakim meczu) -
8 ) Najlepszy turniej Uli -
9) Najgorszy turniej Uli -
10) Najlepszy forhend Uli (w jakim meczu, który) [jeden lub ogólnie w ca?ym meczu] -
11) Najlepszy backhand Uli (w jakim meczu, który) [jeden lub ogólnie w ca?ym meczu] -
12) Najlepszy ...
3262 2

Podsumowanie sezonu 2013 Urszuli


Prosi?bym o Wasze podsumowanie sezonu 2013 Uli :). Oprócz wype?nienia konkretnych kategorii (NIE TRZEBA WSZYSTKICH!) czekam na Wasze 'opisowe' podsumowanie roku - co by?o dobre, co by?o z?e i co nale?y poprawi?/zmieni? przed nast?pnym sezonem.1) Najlepszy wygrany mecz Uli je?eli chodzi o poziom tenisowy -
2) Najgorszy przegrany mecz Uli je?eli chodzi o poziom tenisowy -
3) Najlepszy wygrany mecz Uli je?eli chodzi o dramaturgi? -
4) Najlepszy przegrany mecz Uli je?eli chodzi o dramaturgi? -
5) Najlepsza sukienka Uli na korcie -
6 ) Najgorsza sukienka Uli na korcie -
7) Najlepsza rado?? Uli po wygranym meczu (w jakim meczu) -
8 ) Najlepszy turniej Uli -
9) Najgorszy turniej Uli -
10) Najlepszy forhend Uli (w jakim meczu, który) [jeden lub ogólnie ...
3154 4

Treningi i rehabilitacja Urszuli Radwa?skiej


:: Urszula Radwa?ska trenuje w Krakowie pod okiem ojca Roberta. Jednocze?nie 20-letnia tenisistka chodzi na rehabilitacj? i konsultacje lekarskie dotycz?ce stanu zapalnego jednego z kr?gów w odcinku l?d?wiowym kr?gos?upa.

Ka?dy dzie? Radwa?ska rozpoczyna od porannego treningu na korcie, o godzinie 9.00, w trakcie którego pi?ki z koszyka podaje jej ojciec. Po po?udniu, o 15.00, rozgrywa sparingi z krakowskimi tenisistami. Mi?dzy nimi znajduje czas na leczenie, natomiast w kolejce do Roberta Radwa?skiego cz?sto ustawiaj? si? dziennikarze.

- Zdarza si?, ?e jednego przedpo?udnia w musz? obskoczy? kilku dziennikarzy, równie? przyje?d?aj?cych z Warszawy. Có?, to cena jak? si? p?aci za popularno?? - t?umaczy PAP ze ?miechem Radwa?ski, ojciec urszuli oraz najlepszej polskiej tenisistki Agnieszki.

- Kiedy wracamy do domu po kilku tygodniach nieobecno?ci, to zastajemy stert? korespondencji i rachunków. Zapanowanie nad tym wszystkim zajmuje troch? czasu, ale ju? si? przyzwyczaili?my do ?ycia na walizkach. ...
3142 0
3121 2

Agnieszka nie da?a szans Urszuli


:: Punkty ucieka?y Uli jak galopuj?ce mustangi - opowiada "Gazecie" i Sport.pl trener Robert Radwa?ski. Jego starsza córka rozbi?a we wtorek m?odsz? 6:1, 6:1 w I rundzie turnieju WTA w angielskim Eastbourne.

Tym razem niespodzianki nie by?o. 11. w ?wiatowym rankingu 20-letnia Agnieszka Radwa?ska w 59 minut zmiot?a z trawiastego kortu m?odsz? o dwa lata Urszul? (WTA 71) i zrewan?owa?a si? za sensacyjn? pora?k? z lutego. Wtedy w Dubaju Urszula ogra?a Agnieszk? w dwóch setach w pierwszym ich oficjalnym pojedynku.

- Nie mo?na porównywa? tych meczów. Agnieszka mia?a w Dubaju angin? i wysz?a na kort niemal prosto z samolotu z Pary?a. Teraz to Urszula by?a zm?czona, bo gra?a ósmy mecz z rz?du. W zesz?ym tygodniu dosz?a do ?wier?fina?u w Birmingham, a w Eastbourne odnios?a wcze?niej trzy zwyci?stwa w kwalifikacjach. Narzeka?a ju? na ból kolana - mówi Sport.pl Robert Radwa?ski.

Agnieszka przewa?a?a ...
3100 1

Radwa?ski: Martwi? si? o kondycj? i wag? Urszuli


:: W czwartek Urszula Radwa?ska, zajmuj?ca 193. miejsce w rankingu WTA Tour, wystartuje w eliminacjach do wielkoszlemowego Australian Open, który rozpocznie si? 17 stycznia. Ojciec i trener tenisistki z Krakowa Robert Radwa?ski niepokoi si? o jej kondycj? i wag?.

"Niby w trakcie zimowej przerwy Ula gra?a i trenowa?a ostro, ale jednak mia?a dwa tygodnie przerwy w przygotowaniach przez zapalenie okostnej w nodze. Taka kontuzja przytrafia si? najcz??ciej od jumpingu albo skakania przez p?otki. Zaraz po Nowym Roku przypl?ta?a si? jeszcze grypa ?o??dkowa i to tu? przed wylotem do Melbourne. Takie rzeczy zawsze si? mniej lub bardziej odbijaj? na wytrzyma?o?ci, a sezon zacznie przecie? w ekstremalnych warunkach, w samym ?rodku australijskiego lata" - powiedzia? PAP Robert Radwa?ski.

"Niepokoi mnie te? jej obecna waga, bo powiem szczerze, ?e Ula za du?o wyszczupla?a ostatnio. Do?? wyra?nie spad?a na wadze i to rodzi pewne niebezpiecze?stwa. Nie wiem czy ...
3100 1

Urodziny Urszuli


Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Ula, du?o zdrowia, ma?o kontuzji i powrotu do top100 :-)
3034 0

Przegrane wygrane mecze Urszuli R.


Prowadzi?a z Holenderk? 6:4 4:3 i mia?a serwis do dyspozycji, ech...
2965 1Forum o kobiecym tenisie - WTAtenis.pl

Mobilna wersja forum